Bardzo dobra kondycja FUS

Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym kwartale 2023 r. osiągnął rekordowy poziom 86,4 proc. – podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. ZUS przedstawił raport na temat sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale 2023 r.

- Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Wskaźnik ten w pierwszym kwartale 2023 r. osiągnął rekordowy poziom 86,4 proc. – podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

W okresie styczeń–marzec 2023 r. fundusz otrzymał 8,7 mld zł dotacji z budżetu państwa, o 0,5 mld zł mniejszą niż w tym samym okresie 2022 r.

Z raportu wynika, że koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie styczeń–marzec 2023 r. wyniosły 84,1 mld zł i były o 10,5 mld zł większe niż w tym samym okresie 2022 r.

- Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 81,8 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe i pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 73,6 mld zł i były o 14,5 proc. większe niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji

mówi profesor.

Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w końcu marca br. wyniosła 16 268 tys. osób, tj. o 127 tys. więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,7 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej (7,9 proc.).

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,6 proc. osób miało obywatelstwo inne niż polskie. W końcu marca br. w ZUS było zarejestrowanych 1 073 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 15,2 proc. w stosunku do stanu w końcu marca 2022 r. W liczbie tej 59,9 proc. osób było pracownikami, 3,3 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Stanowią oni 69,1 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS i 4,6 proc. wszystkich ubezpieczonych.

W końcu marca tego roku liczba zarejestrowanych w ZUS osób z Ukrainy wyniosła 742 tys., co oznacza wzrost o 11,3 proc. w stosunku do stanu z końca marca ubiegłego roku. Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi.

Ich liczba od kilkunastu miesięcy znacznie wzrasta – w końcu marca br. w ZUS było zarejestrowanych 116 tys. osób z Białorusi, czyli o 48,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Źródło

Skomentuj artykuł: