Bezrobocie jednocyfrowe we wszystkich województwach

Szacowana przez ministerstwo rozwoju, pracy i technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu czerwca br. 6,0%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc. 

Czerwiec jest pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy poziom bezrobocia rejestrowanego spadł poniżej miliona. Dzisiejsze dane pokazują, że tendencje na rynku pracy są korzystne, na co oczywiście miały wpływ podejmowane przez Rząd działania osłonowe w walce z pandemią Covid-19

powiedziała wiceminister RPiT Iwona Michałek.

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort  pracy do końca czerwca  br. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przyznały wsparcie dla 8,1 mln miejsc pracy.

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w woj. wielkopolskim (3,5%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,2%). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 10%.

W czerwcu br. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 114,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 0,7 tys. (0,6%) mniej niż w maju 2021 r. i o 20,8 tys. (22,4%) więcej niż w czerwcu 2020 r.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w czerwcu  br. wyniosła 994,8 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu do stanu z końca maja br. liczba ta zmniejszyła się o 31,9 tys. osób, czyli o 3,1%.
Według opublikowanych 1 lipca br. danych przez Eurostat w maju br.  stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,8%. Zharmonizowana stopa bezrobocia w UE (27) wyniosła 7,3%, a w strefie euro - 7,9%. Wskaźnik w Polsce (po korekcie) był o 0,6 punktu proc. wyższy niż w maju 2020 r., podczas gdy wskaźnik w UE wzrósł rok do roku o 0,4 p. p. (z 6,9% do 7,3%).

Źródło

Skomentuj artykuł: