Bezrobocie nadal 5,1%

- Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2022 r. wyniosła 5,1% - wynika z szacunków MRiPS. „Sytuacja na rynku pracy jest stabilna, stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego miesiąca - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Cały czas monitorujemy sytuację na rynku pracy. Z danych widzimy, że stopa bezrobocia jest nadal na niezmienionym poziomie, co nas bardzo cieszy. Korzystna sytuacja na rynku pracy w Polsce to zasługa m.in. potężnej interwencji państwa w postaci tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Dziś jesteśmy krajem, który ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE - mówi minister Marlena Maląg.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2022 r. kształtowała się w przedziale od 2,9% w województwie wielkopolskim do 8,7% w podkarpackim.

W końcu listopada 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 801,5 tys. bezrobotnych. W rejestrach bezrobotnych w końcu listopada 2022 r. było o 97,3 tys. (tj. o 10,8%) mniej osób niż w końcu listopada 2021 r.

W minionym miesiącu (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 77,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Źródło

Skomentuj artykuł: