Blisko 150 tys. uwag ws. nowych dróg i kolei w ramach CPK

Ponad 146 tys. uwag wpłynęło do spółki Centralny Port Komunikacyjny ws. korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Chodzi o raport z ogólnopolskich konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).

Konsultacje trwały od 10 lutego do 10 marca br. Ich celem było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej długości ok. 1800 km i inwestycji drogowych o łącznej długości ok. 400 km.

W konsultacjach można było wziąć udział na kilka sposobów: wypełnić formularz internetowy na stronie konsultacje.cpk.pl, przesłać uwagi: mailem lub tradycyjną pocztą, albo też złożyć je osobiście w siedzibie Spółki.

"W wyniku konsultacji spółka CPK otrzymała ponad 32,5 tys. głosów za pomocą formularza elektronicznego, ponad 2 tys. głosów drogą mailową, i ponad 45 tysięcy papierowych dokumentów (wśród nich pojedyncze uwagi, wydrukowane formularze oraz stanowiska: grupowe i jednostek lub przedstawicieli samorządu terytorialnego). W sumie do CPK wpłynęło różnymi kanałami ponad 146 tys. głosów"

czytamy w raporcie.

Spółka zapewnia, że przekazane uwagi pozwolą "na usprawnienie prac studialno-projektowych w ramach kolejnych etapów przygotowań do inwestycji".

Na udostępnionych przez spółkę w ramach projektu SSL mapach, oprócz granic korytarzy zostały zaprezentowane orientacyjne wstępnie proponowane przebiegi nowych linii kolejowych i dróg, których ostateczny kształt nie został na razie przesądzony.

"W związku z tym autorzy raportu nie odnieśli się do poszczególnych uwag i propozycji zmian przebiegu linii kolejowej, których uwzględnienie, w postaci korekty przebiegu, mieściłoby się w granicach korytarza SSL" - czytamy.

Wnioski i uwagi dotyczą kilkunastu miast i miejscowości, np. Krakowa, Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Wieliszewa, Grójca, Olkusza, oraz Jelcza-Laskowic na Dolnym Śląsku.

Większość zawiera propozycje zmian przebiegu zaproponowanych wariantów, np. poprowadzenia linii kolejowych przez tereny niezabudowane (pola, lasy, łąki) lub wręcz przeciwnie: ograniczenia ingerencji w takie tereny z uwagi na ochronę terenów zielonych.

Zgłoszone uwagi dotyczyły m.in.: poszerzenia korytarza na zachód Sochaczew – Wyszogród (m.in. przez gminy Nowa Sucha i Rybno); poszerzenie korytarza w kierunku zachodnim od Włocławka do Grudziądza, obejmujące zakresem Toruń i Chełmżę; poprowadzenie linii Kolei Dużych Prędkości między Sieradzem a Wrocławiem wzdłuż trasy S8; wykorzystanie linii Oleśnica - Wrocław na potrzeby linii dużych prędkości, włączenie Oleśnicy w powiązania KDP; przeprowadzenie linii KDP przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu; zmiany układu ciągów CPK w północno-zachodniej Polsce poprzez budowę m.in. bezpośredniej linii KDP Poznań – Gorzów Wlkp. przez Międzychód i częściowe wykorzystanie obecnie nieczynnych linii kolejowych, czy budowę linii Gorzów Wlkp. – Szczecin.

Jak przekazano w raporcie, drugim etapem konsultacji społecznych całego programu inwestycyjnego CPK będzie prowadzone postępowanie z udziałem mieszkańców w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). W trakcie tych działań mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL uwzględniającym wynik konsultacji, a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko.

"Osoby zainteresowane planami inwestycyjnymi CPK mogą zatem ponownie wypowiedzieć się na temat propozycji przebiegu korytarzy inwestycji liniowych. Wersja SSL przedłożona do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będzie opracowana z uwzględnieniem uwag z tegorocznych konsultacji SSL" - informuje spółka.

Spółka przypomina, że warianty przebiegów linii kolejowych są od lipca br. przedmiotem rozmów w ramach spotkań ekspertów CPK z przedstawicielami gmin, przez teren których przechodzą inwestycje wytypowane do realizacji w pierwszej kolejności i dla których w ciągu najbliższych tygodni będą ruszały tzw. inwentaryzacje przyrodnicze. Łącznie to 560 km z 1800 km planowanych nowych linii, w tym relacje Warszaw – Łódź – Sieradz – Kępno – Wrocław oraz projekt Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica RP – Ostrawa).

Cały raport z konsultacji społecznych projektu SSL jest dostępny na stronie internetowej spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r. 

Źródło

Skomentuj artykuł: