Blisko 30 tys. wyznaczonych zarządców sukcesyjnych

Od trzech lat przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i ich spadkobiercy mogą powołać zarządcę sukcesyjnego, aby zapewnić ciągłość działania swojej firmy i płynnie ją kontynuować. Procedura jest prosta i nie wymaga wielu formalności. Dotychczas wyznaczono 29,2 tys. zarządców sukcesyjnych, z czego obecnie 3,6 tys. prowadzi przedsiębiorstwa w spadku.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym weszła w życie 25 listopada 2018 r. Funkcjonuje obecnie 29,2 tys. powołanych zarządców sukcesyjnych, w tym 1,7 tys. zarządców sukcesyjnych powołanych przez spadkobierców. Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić każdy przedsiębiorca, który jest zarejestrowany w CEIDG.

- Dzięki wprowadzonym trzy lata temu przez nasz resort rozwiązaniom wprowadziliśmy instytucję zarządcy sukcesyjnego, który prowadzi działalność po śmierci przedsiębiorcy do czasu przejęcia firmy przez spadkobierców. Pozwoliło to na budowę wielopokoleniowych firm rodzinnych, a to z kolei przełoży się na korzyść dla całej gospodarki - mówi wiceminister rozwoju i technologii Marek Niedużak.

I podkreśla, że ustanowienie zarządu sukcesyjnego, to nie tylko zabezpieczenie w firmie umów o pracę, czy koncesji i zezwoleń.

- To przede wszystkim wsparcie dla następców prawnych, którzy mają czas na załatwienie spraw spadkowych i podjęcie decyzji co do dalszych losów firmy - wyjaśnia wiceminister. Zaznacza, że przed wejściem w życie przepisów o zarządzie sukcesyjnym, firmy przestawały istnieć z dnia na dzień w momencie śmierci przedsiębiorcy.

Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić każdy przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG. W tym celu należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego i uzyskać jego pisemną zgodę na pełnienie funkcji. Następnie trzeba złożyć wniosek o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG.

Zmiany w CEIDG można dokonać bezpłatnie i bez zbędnych formalności. Wystarczy, że wypełni się formularz, wpisze dane zarządcy sukcesyjnego, a następnie wyśle wniosek.

Zarządcę sukcesyjnego mogą też powołać spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy w terminie dwóch miesięcy od jego śmierci. Potrzeba do tego jednak zgody spadkobierców, którzy posiadają 85 proc. udziałów w spadku. W takim przypadku zarządcę sukcesyjnego powołuje się przed notariuszem, który następnie zgłasza go do CEIDG.

Skomentuj artykuł: