Bruksela zatwierdza 2,4 mld euro z funduszy unijnych dla Lubelszczyzny

- Gratuluję władzom woj. lubelskiego decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027”. Jest to pierwszy regionalny program oficjalnie przyjęty przez Brukselę dla nowej perspektywy finansowej - powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak funduszy i rozwoju regionalnego podczas konferencji inaugurującej program.

W ramach nowego programu na lata 2021-2027 do regionu trafi około 2,4 mld euro, z czego 1,7 mld euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 700 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Fundusze te pozwolą na realizację projektów z obszarów wsparcia, takich jak: klimat, środowisko, energetyka, instrumenty terytorialne, transport, przedsiębiorczość, infrastruktura: edukacyjna, społeczna, zdrowotna oraz kultura i turystyka. Nowy program regionalny umożliwi także dofinansowanie inicjatyw z zakresu usług społecznych, edukacji, zdrowia i rynku pracy.
Region będzie objęte również wsparciem z programu Polska Wschodnia 2021-2027. Z programu ponadregionalnego województwo lubelskie może liczyć na wsparcie w wysokości około 400 mln euro. Dodatkowo, jako region graniczny, Lubelskie będzie korzystało także ze środków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

W mijającej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 do woj. lubelskiego z budżetu unijnego trafiło łącznie ponad 21 mld zł. To ponad 10 tys. zł na każdego mieszkańca województwa, co stawia region na drugim miejscu pod względem wsparcia unijnego per capita.

W programie regionalnym dla woj. lubelskiego na lata 2014-2020 rozdysponowano już wszystkie środki. Poziom wydatków rozliczonych przez samorząd województwa z KE przekroczył 90 proc., co jest najlepszym wynikiem wśród 16 regionalnych programów.

Źródło

Skomentuj artykuł: