Budowa bez biurokracji

Za pośrednictwem portalu e-budownictwo od 1 lipca będzie można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki - poinformował w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawiciele resortu rozwoju, pracy i technologii oraz Nadzoru Budowlanego poinformowali o kolejnych funkcjonalnościach serwisu e-budownictwo. Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiedział, że od 1 lipca za pośrednictwem strony e-budownictwo.gunb.gov.pl będzie można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Zwrócił uwagę, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych procedur, która zostanie przeniesiona do internetu.

 

Wicepremier zaznaczył, że chodzi o uproszczenie oraz przyspieszenie procedur biurokratycznych prowadzenia działalności gospodarczej. Zwrócił uwagę, że jedną z dróg do skutecznej konkurencji jest właśnie rozwój cyfryzacji. "W nowoczesnym państwie cyfryzacja tworzy logiczny system naczyń połączonych i tak zaczyna to działać również w Polsce" - podkreślił. Gowin przypomniał, że za pomocą kanałów cyfrowych można było się starać m.in. o pomoc finansową w ramach tarcz branżowych i Tarczy Finansowej. Kolejnym przykładem jest bon turystyczny. Wicepremier podkreślił, że cyfryzacja szczególnie ważna jest w budownictwie. "Traktujemy to jako jeden z absolutnych priorytetów" - zaznaczył.

 

Szef MRPiT przypomniał, że 1 marca br. uruchomiony został serwis e-budownictwo, którego celem jest m.in. przyspieszenie procesu budowlanego. Ma on już 31 tys. użytkowników, a liczba odsłon strony wyniosła blisko 200 tys. Według Gowina po uruchomieniu kolejnych funkcjonalności popularność strony jeszcze wzrośnie. Przykładowo od 4 lutego drogą elektroniczną można m.in. złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego), zgłosić rozbiórkę czy złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Online można także złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, a także zawiadomić o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.

 

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka wyjaśniła, że teraz poprzez e-budownictwo będzie można w sumie złożyć 23 formularze związane z procesem budowlanym - m.in. złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektu. Online składać będzie można też wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego czy wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego. Kornecka podkreśliła, że celem ministerstwa jest to, by proces budowlany był jak najbardziej intuicyjny, prosty i skuteczny. Zwróciła uwagę, że cyfryzacja przyspiesza ten proces i powoduje, że jest on tańszy. "Eliminujemy wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych. W przypadku dużych inwestycji to nawet kilka tysięcy złotych" - zwróciła uwagę.

 

Przedstawicielka MRPiT wskazała ponadto, że dzięki cyfryzacji procesu budowlanego uda się ograniczyć papierową dokumentację, która jest obecnie wymagana. - Wielkość rocznej konsumpcji papieru w administracji architektoniczno-budowlanej na potrzebę obsługi wydawania pozwoleń na budowę jest ogromna, to ponad 20 tys. ton - zaznaczyła.

 

P.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska wskazała, że szacuje się, iż średnio jedna sprawa wniosku o pozwolenie na budowę zajmuje pół metra bieżącego na półce urzędowego regału, a organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty tych spraw do czasu przekazania dokumentów do archiwów państwowych, czyli przez 10 lat. Przy budowie domu jednorodzinnego inwestor musi złożyć trzy egzemplarze wydrukowanego projektu. Przy inwestycjach złożonych, takich jak np. budowa odcinka kolejowego, takich egzemplarzy jest już kilkadziesiąt - to w sumie kilka tysięcy stron. - Przyjmując, że w 2020 r. mieliśmy złożonych ponad 375 tys. wniosków o pozwolenie na budowę i jeśli przyjmiemy, że akta każdej sprawy to jest to 1,5 metra bieżącego, jak to zsumujemy to się okaże, że roczne zużycie papieru - tylko dla jednej procedury - to jest 22,5 mln kg papieru, 34 tys. m sześc. objętości, jaką zajmuje ten papier. Gdybyśmy to ustawili na działce mającej 50 na 50 m kw., to powstałby czterokondygnacyjny budynek i to jeszcze ze stychem - wyjaśniła obrazowo Cabańska. Dodała, że teraz inwestor, przekazując niezbędną dokumentację, nie będzie tego musiał robić na papierze, tylko prześle plik cyfrowy. Aby móc skorzystać z możliwości składania wniosków online, na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl, należy założyć konto. Można to zrobić podając adres e-mail lub zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu. System podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany wniosek.

Źródło

Skomentuj artykuł: