"To był trudny rok". Bardzo dobry wynik PKB w Polsce w 2022

- To był trudny rok dla polskiej i światowej gospodarki. Mimo to dane GUS pokazują, że w 2022 r. polskie PKB wzrosło o 4,9 proc., co jest dobrym wynikiem, wyższym niż w 2019 r. – ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

W poniedziałkowym szacunku Główny Urząd Statystyczny podał, że Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 4,9 proc., po wzroście o 6,8 proc. w 2021 r.

- Mimo dużej zmienności i wyzwań, wyniki całego roku potwierdzają siłę przemysłu – produkcja sprzedana przemysłu w 2022 r. wzrosła o 10,2 proc., a wartość dodana wzrosła o 7 proc. To zasługa naszych przedsiębiorców

– dodał minister.

Jak zauważył, zagraniczni inwestorzy nadal uważają Polskę za atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału. Świadczy o tym fakt – wskazał – że Polska Agencja Inwestycji i Handlu drugi rok z rzędu odnotowała rekordową liczbę obsługiwanych inwestycji na poziomie 126 (wzrost o 20 proc. r/r) o rekordowej wartości 3,7 mld euro, co oznacza wzrost o 200 mln euro r/r i 1 mld euro wobec 2020 r. 

Według analityków PKO BP, mimo wyższego od oczekiwań wzrostu gospodarczego, opublikowane szczegóły PKB potwierdzają, że "struktura wzrostu gospodarczego staje się coraz mniej inflacjogenna". Jak wyjaśnili, dane pokazały silny wzrost popytu krajowego – w całym 2022 r. o 5,5 proc., przy czym konsumpcja prywatna wzrosła o 3,0 proc., natomiast "inwestycje zaskoczyły in plus, rosnąc o 4,6 proc."

W opinii ekspertów banku dane sugerują, że w samym 4 kwartale 2022 r. konsumpcja prywatna spadła o 1,7 proc. rdr (przy przedziale oszacowań -1,9/-1,5 proc.), a inwestycje wzrosły o 5,2 proc. rdr (przedział oszacowań 5,1-5,3 proc. rdr).

W strukturze wzrostu, jak zaznaczyli, wyróżnia się dodatni wkład zapasów (szac. 1,4 pp w 4 kw. 22 r., wobec 2,2 pp w 3 kw. 22r), "sygnalizujący m.in., że zmiana modelu produkcji z just-in-time na just-in-case zagościła na dobre w przedsiębiorstwach w Polsce".

Według szacunków ekspertów wkład eksportu netto do wzrostu PKB utrzymał się na poziomie z 3 kw. 2022 r. (0,6 pp.).

- Spodziewamy się pozytywnej niespodzianki po stronie ożywienia w sektorze eksportowym na koniec roku (m.in. wzrost produkcji w motoryzacji, odzwierciedlający coraz mniejsze ograniczenia podażowe) - prognozują.

- Zaskakująco mocny popyt inwestycyjny oraz popyt zewnętrzny grają teraz pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o całą gospodarkę. To zapewne efekt czynników strukturalnych, które skutecznie neutralizują cykliczne spowolnienie rozlewające się po globalnej gospodarce

ocenili.
Źródło

Skomentuj artykuł: