Bytom pierwszy w Polsce gwarantuje nieprzerwane dostawy prądu

Tauron uruchomił mikrosieć, czyli małą sieć elektroenergetyczną. Pozwala ona na zagwarantowanie, nawet w sytuacjach ekstremalnych, dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. 

Uruchomiony w Bytomiu system dysponuje mocami wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi oraz stabilizującymi system magazynem energii i agregatorem gazowym. To pierwszy w Polsce funkcjonujący układ mikrosieci.

Uruchomiona na terenie dawnej kopalni Szombierki mikrosieć składa się z dwóch instalacji fotowoltaicznych; pięciu mikroturbin wiatrowych; agregatu gazowego; magazynu energii; oraz innowacyjnej stacji transformatorowej. Ponadto instalacja zostanie wyposażona w systemy bezpieczeństwa, system monitoringu, oświetlenie, stację meteorologiczną. Obecnie mikrosieć Taurona zapewniając energię elektryczną 54 gospodarstwom domowym i zajmuje powierzchnię  9 tys. mkw.

Sercem całej instalacji jest System Zarządzania Mikrosiecią (SZM) koordynujący pracę wszystkich elementów mikrosieci. Odpowiada on także za utrzymanie bilansu energetycznego i właściwych parametrów energii elektrycznej podczas pracy off-grid czyli poza siecią energetyczną. W ten sposób System Zarządzania Mikrosiecią naśladuje pracę całego systemu elektroenergetycznego - z tą różnicą, że odbywa się to lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł wytwórczych mikrosieci.

- Jako największa firma dystrybucyjna w kraju, szukamy rozwiązań zapewniających stabilne dostawy energii elektrycznej wszystkim klientom, niezależnie od miejsca zamieszkania. W sytuacji gwałtownego rozwoju rozproszonych źródeł energii, mikrosieci mają ogromny potencjał szczególnie w miejscach trudnodostępnych, znajdujących się na końcach sieci elektroenergetycznej - wyjaśnia Artur Warzocha, wiceprezes Tauron Polska Energia.

- Mikrosieć to zaawansowana technologicznie odpowiedź na coraz bardziej zauważalny trend do integracji źródeł rozproszonych w większe struktury. Zdolność do pracy wyspowej zapewni dostęp do energii nawet w przypadku blackoutu albo przerw w dostawie energii wywołanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi

dodaje Warzocha.

Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię elektryczną obejmujący lokalne źródła energii (w głównej mierze te produkujące elektryczność z odnawialnych zasobów) oraz skupionych wokół nich odbiorców tej energii. Dla zapewnienia stabilności zasilania odbiorców energii w obrębie mikrosieci dodatkowo zabudowywane są w magazyny energii i źródła stabilizujące  (np. agregaty produkujące energię elektryczną z gazu ziemnego). Wszystkie elementy mikrosieci połączone są siecią elektroenergetyczną, a nad bilansowaniem popytu i podaży energii elektrycznej w mikrosieci czuwa dedykowany system zarządzania mikrosiecią.

Skomentuj artykuł: