Cenna inwestycja w nowoczesność polskiego koncernu

Spółka Lotos Lab podpisała umowę na zakup specjalistycznej instalacji do badania katalizatorów i procesów katalitycznych. Wykona ją francuska firma Vinci Technologies. To tzw. „pilot plant”, czyli instalacja pilotowa, określana również jako prototyp instalacji produkcyjnej.

Umożliwi ona symulowanie procesów technologicznych zachodzących w skali przemysłowej.

- To cenna inwestycja w nowoczesność - mówi Jarosław Wróbel, wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji. - Pomyślna realizacja projektu stanowi dla nas zarówno szansę znaczącego rozwoju technologicznego, jak i obfituje w wartości typowo biznesowe, takie jak wzrost przychodów. Jestem przekonany, że docelowo umocni ona także relacje z kluczowymi klientami oraz otworzy możliwość wejścia rafinerii w Gdańsku oraz Lotos Lab w nowe obszary międzynarodowej działalności badawczo-rozwojowej w tym zakresie.

Realizowane do tej pory zadania miały charakter infrastrukturalny. W 2019 r, wybudowano i oddano do użytkowania halę technologiczną, wyposażoną w niezbędne do przeprowadzania badań instalacje gazowe, wentylacyjne i elektryczne. Kolejnym krokiem milowym jest budowa instalacji wysokociśnieniowej do badania procesów katalitycznych. Instalacja umożliwi przede wszystkim przeprowadzenie zaawansowanych badań z wykorzystaniem biokomponentów jako biopaliw bez jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów na budowę sieci dystrybucji tego paliwa oraz zakupu specjalnie do tego celu zaprojektowanych pojazdów.

Technologia ta stanowi nie tylko nowość na arenie międzynarodowej, ale również innowację w skali świata. Instalację wykona francuska firma Vinci Technologies - światowy lider w dziedzinie projektowania i budowy instalacji pilotowych dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Tym samym Lotos dołącza do grona światowych liderów branży, takich jak: Exxon Mobile, TOTAL, BP,  Shell, Sabic czy też Saudi Aramco, współpracujących z Vinci w obszarze prowadzenia badań przy wykorzystaniu prototypowych instalacji produkcyjnych.

- Realizowany projekt „Wysokociśnieniowa instalacja do badania katalizatorów i procesów katalitycznych” w istotny sposób zwiększy potencjał badawczo-rozwojowy w obszarze rafineryjnym - podkreśla Marek Marzec, prezes Lotos Lab. - W jego efekcie powstanie pierwsza badawcza instalacja modelowa w skali ćwierćtechnicznej, która będzie działać z zachowaniem najważniejszych założeń projektowych stawianych instalacjom pracującym w Lotosie. Wdrożenie wyników prac projektowych umożliwi symulowanie i badanie kinetyki procesów zachodzących w rafinerii. Ponadto, badanie procesu co-processingu z wykorzystaniem biokomponentów pozwoli w przyszłości na produkcję wysokiej jakości paliw.
Wartość wydatków kwalifikowanych dla całego projektu to 4,25 mln zł. Ok. 35% budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych.

Źródło

Skomentuj artykuł: