Ceny paliw w Europie? Najniższe są w Polsce

Ceny paliw na stacjach w Polsce należą niezmiennie do najniższych w Europie. W krajach Unii Europejskiej obecnie zarówno benzyna jak i olej napędowy są tańsze jest jedynie w Bułgarii i Rumunii.

 

Średnia cena benzyny 95 w Polsce wynosi 5,91 PLN za litr, a w Grecji 8,04 PLN, czy we Włoszech 8,22 PLN za litr. Obecnie droższa benzyna jest nie tylko w Niemczech czy Francji, ale i np. na Węgrzech, Litwie czy w Czechach.

Średnie ceny Pb95 w Europie za ,e-petrol.pl

POLSKA    5,91 zł/l.
Węgry      6,00 zł/l.
Słowenia  6,17 zł/l.
Litwa    6,41 zł/l.
Czechy    6,46 zł/l.
Łotwa    6,46 zł/l.
Austria  6,49 zł/l.
Słowacja    6,70 zł/l.
Luksemburg    6,77 zł/l.
Chorwacja    6,78 zł/l.
Hiszpania    6,90 zł/l.
Estonia    7,04 zł/l.
Irlandia    7,28 zł/l.
Szwajcaria    7,55 zł/l.
Niemcy    7,62 zł/l.
Wlk Brytania    7,68 zł/l.
Francja    7,69 zł/l.
Portugalia    7,90 zł/l.
Szwecja   8,00 zł/l.
Grecja    8,04 zł/l.
Finlandia    8,15 zł/l.
Włochy    8,22 zł/l.
Dania    8,62 zł/l.
Norwegia    8,77 zł/l.
Holandia    9,40 zł/l.

Średnie ceny ON w Europie:
 
POLSKA    5,93 zł/l.
Łotwa    5,99 zł/l.
Litwa    6,03 zł/l.
Estonia    6,09 zł/l.
Słowacja    6,13 zł/l.
Węgry    6,17 zł/l.
Czechy    6,23 zł/l.
Hiszpania    6,34 zł/l.
Luksemburg    6,39 zł/l.
Austria    6,41 zł/l.
Słowenia    6,71 zł/l.
Chorwacja    6,72 zł/l.
Grecja    6,86 zł/l.
Irlandia    6,87 zł/l.
Portugalia    7,04 zł/l.
Niemcy    7,13 zł/l.
Francja    7,34 zł/l.
Finlandia    7,37 zł/l.
Włochy    7,59 zł/l.
Belgia    7,71 zł/l.
Szwajcaria    7,76 zł/l.
Dania    7,82 zł/l.
Holandia    7,88 zł/l.
Wlk Brytania    7,93 zł/l.
Norwegia    8,19 zł/l.
Szwecja    8,69 zł/l.

Porównując ceny paliw nie można zapominać o czynnikach zewnętrznych, zupełnie niezależnych od koncernów paliwowych, które na przestrzeni ostatnich lat mocno obciążyły ich poziom:
 

  •  co prawda, dziś za baryłkę ropy płacimy ok. 84 USD, a na przykład we wrześniu 2012 roku było to o ok. 34% więcej, ale kurs dolara w tym czasie wzrósł o ponad 23% . Dlatego porównywanie cen paliw z tych okresów jest niemiarodajne i świadczy o braku znajomości tego rynku.
  •  od 2012 r. nastąpił 3-krotny wzrost kosztu związanego z dodawaniem biododatków, które jest wymagane przez prawo europejskie. Koncerny paliwowe nie mają wyjścia – muszą dostosować się do przepisów UE, które obciążają cenę paliwa.
  •  Do końca 2012 roku PKN ORLEN otrzymywał więcej uprawnień do emisji CO2 niż emitował (emisja w 2012 roku wyniosła ok 14 mln ton, we wcześniejszych latach emisja stanowiła ok. 80% darmowego przydziału – zostawała nadwyżka). Obecnie, koncern otrzymuje uprawnienia do emisji ok. 7 mln ton CO2 (przy ok. 16 mln ton emisji PKN ORLEN), a pozostałe musi kupić. Upraszczając obliczenia to przy obecnym notowaniu uprawnień i kursie EUR/PLN daje to ok. 2,3 mld PLN dodatkowego kosztu rocznie. W przybliżeniu 1/3 tej kwoty odkłada się w rafinerii i wpływa na koszt produkcji paliw.

Na przestrzeni lat wzrosły też koszty funkcjonowania stacji. W 2014 r. płaca minimalna wynosiła 1680 zł brutto, średnia płaca 3783 zł brutto, a najniższa stawka godzinowa 9 zł. Z kolei w 2021 r. płaca minimalna wynosi 2800 zł brutto, średnia płaca z sierpnia 2021 – 5839 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 18,30 zł.
 
Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie rosła siła nabywcza Polaków – oznacza to, że dziś w porównaniu do 2010 r., za średnią pensję w Polsce można kupić  ok. 66% więcej benzyny i ok. 60% ON. W tym samym okresie, Niemiec za swoją średnią pensję może kupić jedynie ok. 28% więcej benzyny i  23% ON. Słowak z kolei 38% więcej benzyny oraz 44% ON.
 
Dzisiaj Polak, za swoją średnią pensję, jest w stanie kupić ponad 500 litrów benzyny więcej niż w 2012 roku. To dwa razy więcej paliwa, co najlepiej pokazuje skalę wzrostu siły nabywczej Polaków.
 
Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. w Polsce funkcjonowało 7772 stacji paliw, z czego tylko ok. 20% (1803) to stacje ORLEN (źródło: raport POPiHN). 1568 obiektów należy do operatorów zagranicznych, a 3072 jest w posiadaniu niezależnych operatorów.
 
PKN ORLEN prowadzi liczne akcje oraz promocje na swoich stacjach paliw, dzięki którym wyjściowa cena paliwa jest niższa. Dobrym przykładem jest wprowadzony na stałe rabat dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 400 tys. użytkowników VITAY przynajmniej raz skorzystało z tej zniżki.
 
Obecnie nie ma praktycznie możliwości obniżenia akcyzy na olej napędowy i benzynę. Wynika to bezpośrednio z przepisów prawa UE. W szczególności Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej nakłada na kraje członkowskie, w tym Polskę, określone minimalne poziomy akcyzy. Poziomy te są sztywne i wynoszą odpowiednio 330 euro na 1000 litrów dla ON i 359 euro na 1000 litrów dla benzyn bezołowiowych. Obecnie w Polsce, w przeciwieństwie do większości krajów UE,  łączny poziom akcyzy i opłaty paliwowej nieznacznie przekracza te poziomy minimalnie, a w zakresie ON jesteśmy praktycznie na minimum unijnym.

Źródło

Skomentuj artykuł: