Chcą dołączyć puszki do systemu

Zaproponowany przez resort klimatu model systemu kaucyjnego ma wiele pozytywnych elementów m.in. rezygnację z paragonu, ale trzeba go uzupełnić o możliwość zwrotu puszek aluminiowych - ocenia Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

W ubiegłym tygodniu w wykazie legislacyjnych i programowych Rady Ministrów poinformowano, że w pierwszym kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć projekt ustawy wprowadzającej powszechny system kaucyjny dla butelek na napoje: z PET do 3 litrów pojemności, ze szkła - do 1,5 litra. Projektowane regulacje zakładają, że system kaucyjny przewiduje pobranie w momencie zakupu opłaty, zwracanej w momencie zwrotu opakowań - w tym przypadku butelek. System ma być powszechny, mieć niedyskryminujący charakter, a dla odzyskania kaucji za butelkę nie będzie wymagane posiadanie paragonu.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwróciła uwagę, że system kaucyjny powinien być przede wszystkim wygodny dla konsumenta. Dlatego też Federacja pozytywnie ocenia wiele zapowiedzianych elementów w tym rezygnację z obowiązku posiadania paragonu oraz stworzenie jednego systemu na poziomie całego kraju, zarządzanego przez wprowadzających opakowania na rynek.

Zrzeszenie przedsiębiorców postuluje, przedstawiciele handlu – jako ważni gracze systemu kaucyjnego – mieli możliwość udziału w strukturach operatora.

"Takie rozwiązanie pozwoli na harmonijna współpracę producentów i handlu dla wygody konsumenta oraz osiągnięcie jak najwyższej skuteczności systemu"

podkreślono.

FPP apeluje do MKiŚ, by system kaucyjny, oprócz możliwości zwrotu butelek z tworzyw sztucznych, rozszerzyć o puszki aluminiowe.
 

"Po wdrożeniu systemu kaucyjnego na opakowania z tworzyw sztucznych oraz z puszek przyjdzie czas na ocenę jego efektów i zastanowienie się nad pozostałymi opakowaniami po napojach"
 

oceniono.

Federacja uważa, że im szerszy będzie zakres systemu, tym lepszy będzie efekt ekologiczny. Dodatkowo dołączenie kolejnych frakcji spowoduje, że będzie można osiągnąć wyższe poziomy zbiórki i pozwoli zmniejszyć koszt jednostkowy całej zbiórki.

FPP wskazała, że w wielu państwa UE systemy kaucyjne obejmują puszki aluminiowe. Wymieniono m.in. Słowację, Estonię, Litwę, kraje skandynawskie, Holandię.

"Jednak rozszerzenie w przyszłości działającego już systemu o kolejne frakcje powoduje, że będzie trzeba ponieść koszty dostosowania systemu do nowego rodzaju opakowań, które będą wyższe niż w przypadku tworzenia systemu od początku dla dwóch frakcji. Dlatego też postulujemy o rozszerzenie zakresu systemu o puszkę aluminiową"

uważa dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich Sylwia Szczepańska.

Wiceminister środowiska i klimatu Jacek Ozdoba informował niedawno, że na razie nie jest planowane, aby system kaucyjny objął puszki ze stopu aluminium, ponieważ stopień odzysku tych opakowań przekracza 80 proc.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N