Co blokuje inwestycje w polskich gminach

Europejski Bank Inwestycyjny zaprezentował wyniki badania dotyczące przeszkód utrudniających inwestowanie na poziomie gminy. Udział w nim wzięły 744 gminy z Unii Europejskiej, w tym 58 polskich.

Zgodnie z badaniem, 60 proc. gmin uważa, że były niewystarczające ich inwestycje w infrastrukturę związaną z łagodzeniem zmiany klimatu, jakie realizowano w ostatnich trzech latach.

- Brak finansowania i długotrwałe, stale zmieniające się procedury regulacyjne nadal zniechęcają gminy do planowania kluczowych inwestycji, a niedobór wykwalifikowanych pracowników i wąskie gardła w łańcuchach dostaw ograniczają możliwość realizacji już rozpoczętych przedsięwzięć

 - wskazało EBI w informacji poświęconej badaniu.

Z badania wynika, że w 69 proc. gmin brakuje fachowców w dziedzinie ochrony środowiska i oceny skutków zmiany klimatu. Jak podkreślono, "stanowi to poważny problem z punktu widzenia realizacji lokalnych programów inwestycyjnych".

"Wyniki badania wyraźnie wskazują na newralgiczne znaczenie, jakie ma zapewnienie obecnym i przyszłym pracownikom niezbędnych szkoleń. Gminy skarżą się na trudności z pozyskaniem fachowców w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu oraz osób dysponujących specjalistyczną wiedzą techniczną i inżynierską. Sprostanie tym wyzwaniom jest warunkiem pomyślnej realizacji planów inwestycyjnych" - wskazano.

EBI podkreśla, że łagodzenie zmiany klimatu oraz budowa infrastruktury cyfrowej to zasadnicze elementy planów inwestycyjnych gmin na nadchodzące trzy lata.

"Jednocześnie ponad sześć na dziesięć gmin wyraża niezadowolenie ze swoich dotychczasowych inwestycji w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, a 40 proc. nie jest zadowolonych ze swoich inwestycji w infrastrukturę cyfrową"

 - podano.

Około 80 proc. gmin wskazało, że przeszkodami w inwestowaniu są: brak finansowania, czas trwania formalnych procesów zatwierdzania projektów oraz niepewność dotycząca kwestii regulacyjnych.

- Jak wykazała ankieta EBI, gminy w całej Europie borykają się z istotnymi lukami inwestycyjnymi, zwłaszcza w obszarze infrastruktury związanej z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do tego zjawiska - podkreśla główna ekonomistka EBI Debora Revoltella.

Jej zdaniem należy dołożyć wszelkich starań, aby wypełnić te luki oraz nadać odpowiedni priorytet zrównoważonym i odpornym na zmianę klimatu inwestycjom, które pozwolą budować bardziej ekologiczną przyszłość opartą w większym stopniu na technologiach cyfrowych.

- W całej Europie należy podjąć działania zmierzające do rozwiązania problemu utrzymujących się braków fachowej kadry, także na poziomie gmin. Jest to niezbędne, abyśmy mogli należycie realizować regionalne i ogólnoeuropejskie programy inwestycyjne

 – wskazała.

Wiceprezes EBI Ricardo Mourinho Felix zaznaczył, że "inwestycje realizowane przez gminy są kluczem do utrzymania właściwego poziomu wsparcia udzielanego mieszkańcom i przedsiębiorstwom".

Z kolei wiceprezes EBI Teresa Czerwińska przypomniała, że wsparcie EBI dla zrównoważonego rozwoju polskich gmin i regionów wyniosło w 2022 r. 3,19 mld euro.

- Dzięki temu finansowaniu wiele polskich gmin mogło realizować swoje plany inwestycyjne związane z modernizacją i zieloną transformacją przestrzeni. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeby wciąż rosną – zrównoważony rozwój regionów jest ściśle związany z rozwojem cyfryzacji i umiejętności, dlatego też w EBI planujemy dalsze inwestycje w tym sektorze i wierzymy, że przyczynią się one znacznie do przyspieszenia zielonego rozwoju polskiej gospodarki - przekazała Czerwińska.

EBI przypomniało, że w Polsce w 2022 r. finansowanie EBI wsparło zrównoważony rozwój miast i regionów, takich jak: Opole, Zielona Góra, Bielsko Biała, Wrocław, Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Rybnik i Rzeszów. Dzięki funduszom z Grupy EBI mogły one inwestować i rozwijać zieloną transformację infrastruktury miejskiej. W Warszawie i Poznaniu rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających bardziej ekologiczną i oszczędną gospodarkę wodną – łączna kwota finansowania wyniosła 298 mln euro.

W latach 2018-2022 Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczyła na rozwój polskich miast i regionów 11,82 mld euro.

Jak wskazano w badaniu, Europejski Bank Inwestycyjny przekazał pomoc przede wszystkim krajom członkowskim UE, które zmagają się z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną w Ukrainie. EBI zatwierdził pakiet w maju 2022 r, jego wysokość to 4 mld euro, z czego ponad 2 mld euro przyznano Polsce. Dzięki podpisanym przez EBI oraz BGK umowom Polska otrzymała już dwie transze o łącznej wysokości 1,2 mld euro. Fundusze te pozwolą miastom i regionom przyjmującym ukraińskich uchodźców na rozwój kluczowej infrastruktury i dopasowanie jej do nowych potrzeb.

Źródło

Skomentuj artykuł: