Co możemy zrobić, aby zmniejszyć wydatki na prąd? Podpowiadamy

Polacy stawiają na czystą energię - spółki energetyczne informują, że przyłączenia do sieci są nadal na wysokim poziomie. Odbiorcy aktywnie szukają też tańszych ofert. To, zdaniem ekspertów, pozytywny sygnał dla polskiej gospodarki.

W tym roku sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło 8,4 tys. odbiorców - to dane za pierwsze dwa miesiące br. - W styczniu i lutym br. sprzedawcę prądu zmieniło ponad 4,4 tysiąca odbiorców indywidualnych (grupy G). W grupach odbiorców biznesowych (A,B,C) w tym czasie dokonano w sumie blisko 4 tys. zmian - informuje  Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy Urzędu Regulacji energetyki (URE). - Jak pokazują dane, odbiorcy w gospodarstwach domowych decydują się na zmianę sprzedawcy, mimo wprowadzenia w tym roku przez ustawodawcę szczególnych rozwiązań  dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Z ofert wolnorynkowych, czyli tych, których cenniki nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, korzysta już blisko 40 proc. klientów w gospodarstwach domowych w naszym kraju (ok. 6 mln).

Wykres 1. Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach od stycznia 2022 r. do lutego 2023 r.

Od początku 2023 r. łącznie 8,4 tys. odbiorców zmieniło firmę, która sprzedaje im prąd: w tym 4,4 tys. klientów indywidualnych i blisko 4 tys. biznesowych. Natomiast od 2007 r. – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy taką możliwość - sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło blisko 978 tys. odbiorców, z czego 744,8 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (w grupach taryfowych G), a prawie 234  tys. to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C.

Wykres 2. Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych od lipca 2007 do lutego 2023 r.

- Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: poziom świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku - wyjaśnia rzeczniczka URE.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. 

Należy zwracać uwagę m.in. na następujące warunki umowy – poza samą ceną energii elektrycznej:

- czy oprócz sprzedaży energii elektrycznej oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty, na jaki okres zawierany jest kontrakt,

- na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty,

- jakie są warunki wypowiedzenia (czy są przewidziane opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy)na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą ZAWSZE:

- zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna,

- dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, w tym umowę, przed ich podpisaniem,upewnij się czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca.

PAMIĘTAJ! Nie daj się oszukać – od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych.

- Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą już zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza jednak możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej - wyjaśnia rzeczniczka.

Twoje prawa to:

- w przypadku zawierania umowy na odległość sprzedawca powinien poinformować Cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i przekazać Ci wzór tego oświadczenia,

- możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. np. przez telefon, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu.

Szczególną ostrożność zachowaj zawsze, gdy:

- na dokumentach niewidoczne są dane firmy, którą reprezentuje,

- nie jesteś w stanie zweryfikować jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy,

- jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji,

- sprzedawca obiecuje Ci niższą stawkę opłaty za energię/gaz, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),jesteś proszony o pokazanie ostatniego rachunku za energię/gaz (na rachunku można sprawdzić informacje o rodzajach usług i opłatach za te usługi) i dano Ci do podpisania kilka lub kilkanaście dokumentów.

Co jeszcze możemy zrobić aby zminimalizować te wydatki?

Zmiana sprzedawcy najczęściej podyktowana jest chęcią obniżenia rachunków za energię. A co jeszcze możemy zrobić aby zminimalizować te wydatki? „Oszczędzamy energię” – to kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W jej ramach Polskie Sieci Elektroenergetyczne udostępniły aplikację mobilną Energetyczny Kompas, która pomoże w planowaniu używania urządzeń w taki sposób, by było to najbardziej korzystne dla systemu elektroenergetycznego oraz środowiska. Świadome i odpowiedzialne korzystanie z energii elektrycznej pozwoli także na zmniejszenie rachunków za prąd. Aplikacja pokazuje tzw. energetyczne godziny szczytu. Są one wyznaczane na kolejny dzień (z wyjątkiem niedziel i świąt) i publikowane przed godz. 17. Są to godziny, w których prognozowane zapotrzebowanie będzie zaspokajane w największym stopniu przez elektrownie węglowe i gazowe. Elektrownie konwencjonalne muszą w tych godzinach pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez co najdroższych. W godzinach tych często występują również najniższe poziomy rezerw mocy, niezbędnej dla zbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.

Ściągnij apkę przygotowaną przez PSE i dołóż swoją cegiełkę do zachowania bezpieczeństwa i stabilnej pracy systemu.