Co z rozwojem sztucznej inteligencji? Polacy podzieleni

Polacy są podzieleni w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji. Ponad 45 proc. Polaków uważa, że jest ona szansą. Niewiele mniej, bo prawie 42 proc. mówi, że jednak zagrożeniem - takie są wyniki sondażu IBRiS dla Radia Zet.

Na pytanie, czy sztuczna inteligencja jest dla ludzkości zdecydowanie szansą, "tak" odpowiedziało 9,2 proc. ankietowanych. 36 proc. wskazało, że "raczej szansą".

Natomiast 27,7 proc. oceniło, że sztuczna inteligencja jest raczej zagrożeniem. W opinii 14,2 proc. respondentów jest ona zdecydowanie zagrożeniem.

"Nie wiem/trudno powiedzieć" – tę odpowiedź wskazało 12,9 proc. ankietowanych.

Opinia, że sztuczna inteligencja jest zagrożeniem przeważa wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy. Tak mówi 59 proc. badanych. Jeśli chodzi o zwolenników opozycji, tu 58 proc. ocenia ją jako szansę.
Również mężczyźni postrzegają sztuczną inteligencję jako szansę. Tak mówi 50 proc. ankietowanych. Zdaniem 43 proc. kobiet niesie ona większe zagrożenie dla ludzkości.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia Zet został przeprowadzony w dn. 26.05 - 27.05.2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. 

Źródło

Skomentuj artykuł: