Coraz więcej możliwości! Sprawdź ofertę konkursową Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie proponują nowe możliwości w kwietniu. Oferta obejmuje łącznie 37 konkursów: 12 z programów krajowych, 6 z programów regionalnych oraz 19 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym.

Ponownie można skorzystać z dobrze znanego przedsiębiorcom, kredytu technologicznego. Ten instrument łączy dwa rodzaje finansowania: kredytowe z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji zwanej „premią technologiczną”. Wsparcie oferowane w „Kredycie technologicznym”, to po prostu refundacja części kapitałowej kredytu, zaciągniętego przez przedsiębiorcę na realizację innowacyjnego projektu.

Jest on przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów czy usług.

Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki do 31 maja 2023 roku. Planowana łączna kwota dofinansowania to 578 mln złotych.

Więcej informacji o konkursie: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Kredyt technologiczny - BGK

Po prostu SMART
Jeszcze do 12 kwietnia jest szansa na złożenie wniosku w konkursie Ścieżka SMART. Jest to zupełnie nowa, innowacyjna oferta dla wszystkich przedsiębiorców, realizowana z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Duże firmy oraz MŚP, mogą ubiegać się o dotacje na realizację inwestycji.

Ścieżka SMART zakłada nowatorską formułę realizacji tzw. projektów modułowych. Przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, mogą to być prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dodatkowo dobiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych takich jak: cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R.

Moduły dają przedsiębiorcy dużą elastyczność w doborze elementów projektu w ramach jednego wniosku. Możliwe korzyści to:

- realizacja różnych etapów rozwoju innowacji,
- samodzielne, logiczne ułożenie modułów tak, aby odpowiadały potrzebom firmy,
- realizacja inicjatyw od koncepcji i prac B+R przez wdrożenie aż po komercjalizację. 
Informacje o konkursie: Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-001/23 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Nowe Platformy Startowe w Polsce Wschodniej
Platformy startowe to sprawdzone i efektywne wsparcie dla startupów. Pomagają rozwinąć, w indywidualnym procesie inkubacji, pomysł biznesowy w rentowną firmę. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Są tworzone przez  partnerstwa ośrodków innowacyjnych, doświadczonych w inkubacji, akceleracji biznesu i szeroko rozumianym wsparciu MŚP, m.in. z uczelniami, funduszami VC/aniołami biznesu, przedsiębiorcami.

Obecnie, w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, rusza konkurs, który wyłoni nowe Platformy Startowe. Będą one pomagały przyszłym startupom z sukcesem funkcjonować na rynku.

Resort funduszy zaprasza 13 kwietnia na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców: Platformy startowe – zasady naboru i oceny wniosków - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

Kompetencje cyfrowe
Od trudnego czasu pandemii utrzymuje się w wielu firmach tendencja poszukiwania nowych ścieżek komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym.

Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą. Nadal na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie: power.parp.gov.pl

Dostępność szansą na rozwój
Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i:

- wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
- chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) do szczególnych potrzeb, 
- chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja), 
to nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie: power.parp.gov.pl

Dla maluchów
W kwietniu, w województwie kujawsko-pomorskim, będzie można składać wnioski o dofinansowanie m.in. na budowę, przebudowę i modernizację przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej.

Wsparcie można przeznaczyć również na niezbędne wyposażenie infrastrukturalne projektu, w tym zabudowę placów zabaw. Istnieje również możliwość zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

O tym, kto i gdzie może składać wnioski w konkursie, dowiesz się tu: Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-443/23] · Regionalny Program Operacyjny (mojregion.eu)

Innowacyjne inwestycje
Jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać nowe produkty, ulepszać istniejące, inwestować w maszyny i sprzęt w swojej firmie? W kwietniu, środki na innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne w sektorze produkcyjnym, czekają na mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie podlaskim.

Szczegółowe informacje o konkursie: Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wrotapodlasia.pl)

Dowiedz się więcej
To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w kwietniu naborach znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/coraz-wiecej-mozliwosci-sprawdz-oferte-konkursowa-funduszy-europejskich

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Skomentuj artykuł: