Coraz więcej ubezpieczonych ukraińskich pracowników

Pod koniec kwietnia w Polsce do ubezpieczeń zgłoszonych było niemal 700 tys. pracowników z Ukrainy. - Aż 132 tys. to osoby, które zostały zatrudnione w ostatnich miesiącach dzięki nowej, uproszczonej procedurze - wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pracę w Polsce znajduje coraz więcej cudzoziemców. W ciągu minionego roku między styczniem a grudniem liczba pracowników z innych krajów wzrosła o 150 tys. i pod koniec roku sięgnęła 875 tys. Na koniec kwietnia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych było już 970 tys. cudzoziemców. 

- W tej grupie zdecydowanie najliczniejsi są obywatele Ukrainy - pod koniec minionego miesiąca do ubezpieczeń zgłoszonych było już niemal 700 tys. pracowników zza naszej wschodniej granicy. Warto zauważyć, że wiele z tych osób zostało zatrudnionych dzięki nowej, uproszczonej procedurze umożliwiającej szybkie podjęcie pracy. Do czwartku w ten sposób zatrudniono aż 132 tys. obywateli Ukrainy. Osoby te bardzo dobrze odnajdują się na polskim rynku pracy

- mówi minister Marlena Maląg

- Trzy czwarte zatrudnianych to kobiety. Bardzo nas to cieszy, ponieważ wiele z tych pań schroniło się w naszym kraju razem z dziećmi i dzięki pensji będą miały szansę utrzymać rodzinę i prowadzić samodzielne życie

- dodaje minister.

Obywatele Ukrainy mogą w Polsce podejmować pracę bez specjalnych pozwoleń, a jedynym formalnym wymogiem jest zgłoszenie przez pracodawcę faktu zatrudnienia takiej osoby. Z danych MRiPS wynika, że Ukraińcy znajdują zatrudnienie w różnych częściach kraju - najwięcej osób rozpoczęło pracę na Mazowszu (28,4 tys.), Dolnym Śląsku (14,1), Wielkopolsce (13,2 tys.) i Śląsku (11,3 tys.).

- Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. W ostatnim miesiącu bezrobocie spadło, a pracodawcy cały czas szukają nowych pracowników. Spodziewamy się, że w związku z rozpoczęciem prac sezonowych zatrudnienie będą mogły znaleźć kolejne osoby

- mówi minister Marlena Maląg.

Najnowsze szacunki MRiPS potwierdzają dobrą kondycję rynku pracy w Polsce. Ze wstępnych danych wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2022 r. spadła i wyniosła 5,3 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż w marcu i o 1 pkt. proc. mniej niż przed rokiem.

Osoby, które potrzebują wsparcia w poszukiwaniu pracy, mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy, mogą skorzystać tam np. z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń. W przypadku pytań dotyczących procedur zatrudnienia można również kontaktować się z portalem Zielona Linia. Warto również śledzić oferty pracy pojawiające się w Centralnej Bazie Ofert Pracy i na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Źródło

Skomentuj artykuł: