Cudzoziemcy mają pozytywny wpływ na rynek pracy w Polsce

Pandemia koronawirusa nie miała większego wpływu na zatrudnienie cudzoziemców w blisko połowie powiatów, a w ponad 40 proc. zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy jeszcze wzrosło – wynika z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wśród Powiatowych Urzędów Pracy. W zdecydowanej większości przypadków urzędy są zgodne: cudzoziemcy mają pozytywny wpływ na rynek pracy w Polsce.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapytało 332 powiatowe urzędy pracy o wpływ zatrudnienia cudzoziemców na lokalne rynki pracy. W badaniu uczestniczyły urzędy z 361 powiatów. Przeprowadzono je w październiku i listopadzie.

Z badań wynika, że cudzoziemcy mają pozytywny wpływ na rynek pracy w Polsce. Tak stwierdza 70 proc. badanych. To znacznie lepszy wynik niż w 2016 r., kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 27,5 proc. ankietowanych. Taki odbiór obcokrajowców nie gwarantuje jednak zwiększenia ich udziały w rynku pracy w kolejnych latach. Przewidywany wzrost zatrudnienia dostrzega tutaj 40 proc. PUP. W najbliższym czasie urzędy powiatowe nie przewidują jednak spadku ofert pracy dla tej grupie pracowników.

Z badania dowiadujemy się, że zatrudnianie cudzoziemców wynika głównie z braku polskich kandydatów na oferowane miejsce pracy (78,4 proc. ankietowanych urzędów całkowicie lub raczej zgadza się z tym twierdzeniem).

Zdania są bardziej podzielone w kwestii wynagrodzeń dla pracowników cudzoziemskich. 36,8 proc. ankietowanych urzędów uważa, że głównym motywem ich zatrudnienia mogą być gorsze warunki pracy i niższe wynagrodzenia, za które nie chcą pracować Polacy. Ponad 35 proc. jest przeciwnego zdania.

Co ważne, zatrudnienie cudzoziemców nie ma wpływu na likwidację stanowisk pracy Polaków (74,8 proc.). Nie wpływa również na obniżkę wynagrodzeń (72 proc.). W prawie 60 proc. powiatów nie przybyło umów o dzieło i umów zlecenie z tytułu zatrudnienia cudzoziemców. W pozostałych urzędach występuje one raczej w stopniu niewielkim, bądź średnim (35,5 proc.). Pracujący w Polsce cudzoziemcy łatwo integrują się w społeczeństwie (89,8 proc).

Skomentuj artykuł: