Cyberbezpieczeństwo ważne dla energetyki

Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje krajową branżę cyfrową, inicjuje kampanię „Jasne jak słońce”, której celem jest podkreślenie znaczenia cyberbezpieczeństwa w procesie transformacji energetycznej. Organizacja będzie edukować biznes i decydentów w tym zakresie, a także promować rozwiązania pochodzące z bezpiecznych źródeł.

Jak zauważa prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, niezależność energetyczna i dywersyfikacja źródeł dostaw surowców to kierunki działań, które, szczególnie w kontekście inwazji na Ukrainie, w ostatnim czasie nabrały w szczególnego znaczenia.

- Europa jest dzisiaj w dużym stopniu uzależniona od zagranicznych dostawców energii, co ogranicza jej kontrolę nad polityką bezpieczeństwa. Zmiana tej sytuacji to priorytet dla całej Unii Europejskiej. Jako branża cyfrowa, mająca na swoim pokładzie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, chcemy włączyć się w proces transformacji energetycznej, pokazując bezpieczne rozwiązania i możliwości 

- mówi Michał Kanownik.

W tym celu Związek Cyfrowa Polaka rozpoczyna kampanię „Jasne jak słońce”, za pomocą której będzie podkreślać znaczenie niezależności energetycznej Polski i rozwoju sektora energii odnawialnej, w szczególności fotowoltaiki. W ramach działań organizacja będzie promowała wykorzystywanie urządzeń i komponentów od producentów pochodzących z państw sojuszniczych wobec Polski i należących do tego samego obszaru kultury prawnej.

Związek Cyfrowa Polska przypomina, że Komisja Europejska opracowała szczegóły planu REPower EU, którego celem jest zmniejszenie zależności Unii Europejskiej od importu rosyjskich surowców energetycznych. Jednym z elementów tego planu jest stopniowe wprowadzenie obowiązku montażu paneli fotowoltaicznych m.in. na budynkach publicznych i komercyjnych, a nawet nowych domach. Dodatkowo Komisja Europejska w czerwcu poinformowała, że chcąc przyspieszyć transformację energetyczną w siedmiu krajach, przeznaczy na ten cel 2,4 mld euro.

Tymczasem w Polsce rynek zielonej energii z roku na rok coraz szybciej się rozwija. Sektor energii odnawialnej, w szczególności fotowoltaika, z 48 proc. udziałem w rynku, staje się jednym z kluczowych dla przyszłości polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Przy montażu paneli coraz częściej wykorzystywane są inteligentne urządzenia - czyli te, które podłączone są do jednej sieci i mogą efektywnie się ze sobą komunikować. Jednak, jak zauważa Michał Kanownik, jest to również związane z przesyłaniem i udostępnianiem wrażliwych danych. „Niestety, komponenty urządzeń pochodzą także z krajów, których polityka zagraniczna nie zawsze sprzyja polskiemu bezpieczeństwu strategicznemu” - zauważa prezes Cyfrowej Polski.

- Musimy pamiętać, że cyberbezpieczeństwo dotyczy również sektora energii odnawialnej. Cyberataki stają się realnym zagrożeniem. Wystarczy przypomnieć sytuację z grudnia 2015 w zachodniej Ukrainie - bez prądu pozostało wtedy ponad 700 tys. klientów. Był to jeden z najbardziej dotkliwych ataków na infrastrukturę krytyczną w historii - podkreśla Michał Kanownik i dodaje: - Dlatego właśnie proponujemy stworzenie przejrzystych i korzystnych dla przedsiębiorców pochodzących z państw sojuszniczych przepisów, które określą certyfikację komponentów wykorzystywanych w produkcji paneli fotowoltaicznych. To powinno pozwolić na realne kontrolowanie ich właściwości dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Skomentuj artykuł: