Cyfrowy wyścig z korozją. Nabór wniosków w II konkursie NEON otwarty

Najlepsze rozwiązanie w kategorii Przemysł 4.0, w dziedzinie ochrony przed korozją, ma szansę na 8 mln zł grantu od PKN Orlen i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w II konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia NEON. Rozpoczął się właśnie okres naboru wniosków, który potrwa do 31 marca 2023 r.

Dla zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom jak najlepszego dostępu do informacji i wsparcia w składaniu dokumentów PKN Orlen i NCBR organizują specjalne konsultacje - w dniu 6 lutego br. zaplanowany jest dzień informacyjny z NCBR dotyczący warunków konkursu, a 15 lutego br. na pytania zainteresowanych dotyczące zakresu tematycznego odpowiadać będą specjaliści branżowi PKN ORLEN. Obydwa spotkania odbędą się w formule on-line. Zgłoszenia udziału należy kierować do NCBR.

– Cyfryzacja procesów to zbyt pojemne określenie, by zmieścić jego tematykę w jednym konkursie. Dlatego w bieżącym rozdaniu postanowiliśmy skupić się na zaawansowanym, cyfrowym wspomaganiu ochrony przed korozją, która dla firm branży chemicznej jest bardzo istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury produkcyjnej i magazynowej. Liczymy na ciekawe rozwiązania w tej dziedzinie i współpracę przy ich doskonaleniu. Wierzymy w potencjał polskiej nauki i firm technologicznych specjalizujących się w tego typu projektach. Zależy nam, by te 8 mln PLN przyniosło dobre efekty zarówno dla nas, jak i wnioskodawcy, który będzie mógł rozwinąć i skomercjalizować swój pomysł – powiedział Arkadiusz Majoch, dyr. Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii w PKN Orlen.

– Innowatorzy będą mieli szansę udowodnić, że cyfryzacja daje nowe możliwości optymalizowania procesów technologicznych. Wspólnie z naszym partnerem jesteśmy przekonani, że wyścig z korozją można wygrać za pomocą nowatorskich rozwiązań, opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym. Dlatego do końca marca br. czekamy na wnioski jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, które mają pomysły na innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne. Efekty takich projektów przyczynią się do cyfryzacji istotnych procesów w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym i pomogą zapewnić właściwe działanie instalacji – powiedział dr Paweł Kuch, p.o. dyr. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach konkursu Przemysł 4.0 oczekiwane są wnioski prezentujące rozwiązania ujęte w poniższych tematach:

1.    Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.
2.    Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozyjnych w procesowych strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (m.in. równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).
3.    Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.
Przemysł 4.0 jest drugim konkursem programu NEON w 2022 r. W bieżącym roku ogłoszone zostaną jeszcze konkursy w kategoriach „Dekarbonizacja” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”.

Program NEON jest realizowany na mocy umowy, podpisanej przez PKN ORLEN i NCBR w grudniu 2021 roku. Na finansowanie prac nad projektami o najwyższym potencjale rozwoju PKN ORLEN i NCBR przeznaczają po 100 mln zł.

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – https://www.gov.pl/web/ncbr/neon-ii.

Źródło

Skomentuj artykuł: