Czego najbardziej boją się przedsiębiorcy?

W najnowszym Barometrze Ryzyk Allianz 2021 COVID-19 wyprzedza wszystkie inne ryzyka biznesowe. Respondenci badania najczęściej (41 proc.) jako zagrożenie wymieniali ryzyko związane z przerwami w działalności biznesowej, bądź też sam wybuch pandemii (40 proc.).

Na trzecim miejscu, również z wynikiem 40 proc., znalazły się incydenty cyberbezpieczeństwa.

W badaniu Allianz wybuch pandemii podskoczył o 15 pozycji w Barometrze, na drugie miejsce rankingu. Do tej pory, według poprzednich edycji badania, pandemia nigdy nie zajęła w ciągu ostatnich 10 lat wyższego miejsca niż 16.

"Barometr Ryzyk Allianz 2021 jest wyraźnie zdominowany przez zagrożenia związane z COVID-19. Przerwy w działalności, pandemia i cyberprzestrzeń są ze sobą ściśle powiązane, co pokazuje rosnącą słabość naszego wysoce zglobalizowanego i połączonego świata" - komentuje dyrektor generalny Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Joachim Mueller.

W opinii Muellera pandemia koronawirusa przypomniała wszystkim, że zarządzanie ryzykiem i ciągłością biznesową musi ewoluować, aby pomóc firmom przygotować się na ekstremalne wydarzenia i w efekcie pomóc im przetrwać.

 "Chociaż pandemia nadal jest mocno obecna na całym świecie, musimy również przygotować się na częstsze ekstremalne scenariusze, takie jak awarie systemów, cyberataki, klęski żywiołowe spowodowane zmianami klimatycznymi lub nawet wybuch pandemii innej choroby"

dodaje ekspert.

Na czwartym miejscu w Barometrze Ryzyka Allianz znalazł się rozwój rynku (19 proc.). Zdaniem specjalistów wskazanie to odzwierciedla ryzyko wzrostu wskaźników niewypłacalności po pandemii.

Firma Euler Hermes szacuje, że większość niewypłacalności nastąpi właśnie w 2021 r. Globalny wskaźnik niewypłacalności ubezpieczyciela kredytów kupieckich osiągnie rekordowy poziom w przypadku upadłości, osiągając 35 proc. do końca roku. Największe wzrosty spodziewane są w USA, Brazylii, Chinach i głównych krajach europejskich - szacują specjaliści.

W Polsce na szczycie zestawienia w Barometrze 2021 znalazł się wybuch pandemii koronawirusa. Drugim największym ryzykiem biznesowym w tym roku według polskich szacunków są przerwy w działalności. Podium zamknęły zmiany w ustawodawstwie i przepisach, które wskazało 30 proc. respondentów. Jak podkreślają przedstawiciele firmy Allianz to, co zwraca uwagę, to pojawienie się wśród odpowiedzi polskich ankietowanych kategorii, która do tej pory nie pojawiała się w zestawieniach - ryzyk politycznych i przemocy. Według Allianzu może ono mieć związek z nastrojami społecznymi zarówno w kraju, jak i na całym świecie.

Incydenty cybernetyczne, choć spadły na trzecie miejsce globalnego rankingu, nadal w ocenie ekspertów pozostają istotnym problemem. Przyspieszenie cyfryzacji i praca zdalna wywołane przez pandemię dodatkowo zwiększają podatności na zagrożenia w sektorze IT. W szczytowym momencie pierwszej fali lockdownu w kwietniu 2020 r. FBI odnotowało wzrost liczby incydentów aż o 300 proc. Według szacunków cyberprzestępczość kosztowała światową gospodarkę ponad bilion dolarów, czyli o 50 proc. więcej, niż dwa lata temu.

Coroczna ankieta dotycząca globalnego ryzyka biznesowego przeprowadzona przez Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) obejmuje opinie 2769 ekspertów z 92 krajów na całym świecie. Co roku w badaniu biorą udział Zarządu, menedżerowie ryzyka, brokerzy i eksperci ubezpieczeniowi.

Źródło

Skomentuj artykuł: