To czeka kandydata na kierowcę

Konieczność rejestracji w systemie teleinformatycznym i uzyskanie elektronicznego "profilu kierowcy zawodowego" przed rozpoczęciem m.in. szkolenia okresowego - przewiduje projekt rozporządzenia resortu infrastruktury, które ukazało się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wprowadzenie nowych rozwiązań wynika, jak wyjaśniono, z konieczności dostosowania polskiego prawa do regulacji unijnych. Przed rozpoczęciem szkolenia będzie trzeba zarejestrować się w systemie teleinformatycznym starosty.

Według projektu rozporządzenia ma to być możliwe przez zgłoszenie do starosty i uzyskanie elektronicznego "profilu kierowcy zawodowego".

 "Główną zmianą proponowaną w przedmiotowym rozporządzeniu jest wprowadzenie nowego rozdziału regulującego procedurę wydawania profilu kierowcy zawodowego przez starostę"

wskazano.

Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji, ma to "w znacznym stopniu ograniczyć patologie i zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu poprzez likwidację papierowego obiegu dokumentów".

Zgodnie z projektem, kierowcę, który będzie chciał "odbyć kwalifikację wstępną, lub ukończyć szkolenie okresowe", starosta będzie rejestrował w systemie teleinformatycznym i będzie tworzył dla niego tzw. profil kierowcy zawodowego. Aby uzyskać profil, kierowca będzie składał od razu wniosek o wydanie prawa jazdy z odpowiednim wpisem.

"Do wniosku będą od razu załączone odpowiednie orzeczenia lekarskie i psychologiczne"

dodano. 

Na podstawie wniosku i tych dokumentów zostanie wygenerowany profil kierowcy zawodowego, do którego następnie ośrodek szkolenia i ewentualnie ośrodek egzaminowania będą wpisywały potwierdzenia ukończenia szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego.

Wyjaśniono, że po zakończeniu procedury system automatycznie poinformuje starostę o możliwości wydania prawa jazdy z odpowiednim wpisem. 

"Takie rozwiązanie jednoznacznie pozwoli na uniknięcie papierowego obiegu dokumentów uwalniając urząd od wymaganej dzisiaj konieczności sprawdzania oryginalności przedstawianych przez interesantów dokumentów"

zaznaczono.

Wprowadzono także procedurę potwierdzania ważności przedłożonych do wymiany zagranicznych kart kwalifikacji kierowcy.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od daty publikacji oraz 4 kwietnia 2022 r., by data jego wejścia zbiegła się z daty wejścia przepisów ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Źródło

Skomentuj artykuł: