Dalsze działania PEJ na rzecz budowy pierwszej, polsko-amerykańskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu

Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wniosek w sprawie oceny klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Na podstawie tego wniosku prezes PAA sporządzi ogólną opinię, która oceni planowane przez PEJ rozwiązania organizacyjno-techniczne dotyczące systemów bezpieczeństwa oraz elementów konstrukcji i wyposażenia zastosowanych w projekcie reaktora AP1000 firmy Westinghouse Electric Company. 
 

- Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu ma dla spółki kluczowe znaczenie. Dlatego też prowadzimy stały dialog z Państwową Agencją Atomistyki, która pełni rolę regulatora w zakresie przestrzegania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Opinia Prezesa PAA, którą uzyskamy w toku podjętego procesu pomoże nam dostosować proponowane rozwiązania techniczne i biznesowe, tak aby zagwarantować najwyższe możliwe standardy niezawodności działania planowanej elektrowni - podkreśla Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes PEJ.
 

W toku opiniowania prezes PAA może wskazać, które z rozwiązań zaplanowanych przez inwestora będą wymagać przeprowadzenia dodatkowych analiz, aby były one zgodne z polskim prawem. Zweryfikowana zostanie również zgodność metodyki zaproponowanej przez PEJ z wymaganiami nałożonymi przez ustawę  Prawo atomowe oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego. 

Oba te dokumenty przedstawiają regulacje, które należy uwzględnić w trakcie określania klasy bezpieczeństwa danego systemu, elementu konstrukcji oraz wyposażenia obiektu jądrowego. 
Klasyfikacja bezpieczeństwa służy identyfikacji systemów oraz urządzeń, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa jądrowego. Określa również wymogi jakościowe stawiane im podczas projektowania, produkcji, testowania oraz nadzoru w całym cyklu życia obiektu jądrowego.   
 

Dla każdego z systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego określona jest odpowiednia klasa bezpieczeństwa. Jest ona uzależniona  od stopnia znaczenia tych systemów dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej elektrowni jądrowej. Każdą klasę cechują konkretne wymagania jakościowe dotyczące m.in. niezawodności oraz wytrzymałości poszczególnych urządzeń. Im wyższa jest klasa bezpieczeństwa, tym bardziej rygorystyczne są warunki stawiane zakwalifikowanym do niej elementom.
 

Uzyskana opinia prezesa PAA pomoże zidentyfikować obszary planowanych rozwiązań, które wymagają przeprowadzenia dalszych prac oraz zmian, w celu  zagwarantowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz niezawodności funkcjonowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 
 

Złożony wniosek ws. klasyfikacji bezpieczeństwa jest drugim tego typu pismem przekazanym do prezesa PAA w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym elektrowni. We wrześniu 2022 roku spółka PEJ złożyła do prezesa PAA wniosek o uzyskanie ogólnej opinii dla zaproponowanego zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa projektowanych elektrowni jądrowych, który jest obecnie analizowany. 
 

Zadaniem inwestora projektu jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego planowanej inwestycji. Będące częścią tych prac przeprowadzenie odpowiednich analiz bezpieczeństwa i opracowanie klasyfikacji systemów, elementów konstrukcji oraz wyposażenia elektrowni jądrowej jest niezbędne do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Dokumentacja przygotowywana przez spółkę, we współpracy z Westinghouse Electric Company, będzie elementem wniosku w tej sprawie.

Źródło

Skomentuj artykuł: