Dane GUS pokazują: tniemy wydatki

Spadająca siła nabywcza dochodów skłania do ograniczania wydatków konsumenckich - wskazali dzisiaj analitycy PKO BP, odnosząc się danych GUS. Dodali, że dzięki spadającej inflacji wkrótce dochody z pracy powrócą do wzrostów realnych, co będzie wspierać odbicie sprzedaży.

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2023 r. spadła o 6,8 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,0 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 1,8 proc. rdr.

Jak napisano w komentarzu, spadek r/r odnotowano we wszystkich publikowanych przez GUS kategoriach sprzedaży detalicznej. W szczególności - jak zauważyli analitycy - raportowana przez GUS sprzedaż odzieży obniżyła się o 4,9 proc. r/r, po raz pierwszy od stycznia 2021.

- Dane potwierdzają to co już wiemy o konsumpcji – spadająca siła nabywcza dochodów skłania do szerokiego ograniczania wydatków, przy czym najsilniejsze spadki sprzedaży notujemy w przypadku mebli oraz prasy i książek, które są traktowane przez konsumentów jako dobra "wyższego rzędu" 

wskazali analitycy.

Jednocześnie - jak podali - konsumenci zmieniają preferencje w kierunku dyskontów. Według szacunków ekonomistów z PKO BP sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach rosła w maju o ok. 10 proc. r/r.

W opinii analityków faktyczny spadek konsumpcji w II kwartale 2023 r., podobnie jak w I kwartale 2023, będzie najpewniej mniejszy niż spadek sprzedaży detalicznej ze względu na relatywnie silny popyt na usługi. Dodali, że obserwowana poprawa nastrojów konsumentów wskazuje na potencjał do odbudowy popytu konsumpcyjnego. 

- Dzięki spadającej inflacji już wkrótce dochody z pracy powrócą do wzrostów realnych, co będzie wspierać odbicie sprzedaży z cyklicznego dołka, w którym się obecnie znajduje

 - poinformowali analitycy w komentarzu. Ich zdaniem recesja konsumencka rozciągnie się jednak łącznie na cztery kwartały - do III kwartału tego roku.

Odnosząc się do danych dotyczących produkcji budowlano-montażowej analitycy zwrócili uwagę, że wysokie stopy procentowe osłabiają segment budowy budynków. 

 Ścieżka budownictwa jest w 2023 zbliżona do zeszłorocznej - wskazali.

Z opublikowanych w czwartek danych GUS wynika, że produkcja budowlano-montażowa w maju 2023 r. spadła o 0,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 12,2 proc. 

Źródło

Skomentuj artykuł: