Dane pozytywnie zaskoczyły

To dane, które zaskoczyły nas pozytywnie; dobrze wróżą na II połowę roku, najtrudniejszego od początku transformacji ustrojowej - wskazała w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, komentując dane GUS. Dodała, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4 proc.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 r. spadł o 8,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 2,0 proc. rdr w I kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w II kw. PKB spadł o 8,2 proc. rdr.

Podczas spotkania z dziennikarzami wicepremier wskazała, że "mówimy o recesji technicznej, pierwszej od 1989 r.". Oceniła jednocześnie, że dane są optymistyczne i "zaskoczyły nas pozytywnie". 

"Spadek okazał się znacznie niższy niż prognozował rynek (ok. 10 proc.)"

powiedziała.

Według niej dane te "dobrze wróżą na II połowę tego niezwykle trudnego roku - tak naprawdę najtrudniejszego od początku transformacji ustrojowej".

Emilewicz wyjaśniła, że to wynik przede wszystkim sektora usług.

 "Na tle średniej europejskiej, która dzisiaj wynosi ok. 14 proc., Polska ze swoim wynikiem minus 7,9 proc. PKB lokuje się na trzecim miejscu za Litwą oraz Finlandią. Zatem możemy powiedzieć, że jesteśmy pierwszym krajem z dużych krajów europejskich, jeżeli chodzi o kondycję gospodarki"

oceniła.

Minister odniosła się także do notowanego w II kwartale br. spadku inwestycji na poziomie ok. 10,9 proc.

 "To efekt także niezwykle (...) trudnego kwietnia, wstrzymania niektórych inwestycji w sektorze publicznym, sektorze samorządowym, który był efektem gwałtownych spadków podatkowych, zwłaszcza w kwietniu"

powiedziała.

Dodała, że "jesteśmy na zderzeniu dwóch perspektyw finansowych i to zderzenie zawsze dla poziomu inwestycji było trudniejszym".

Emilewicz zaznaczyła, że III kwartał będzie dla gospodarki "zdecydowanie korzystniejszy niż najtrudniejszy w tym roku II kwartał". 

"Szacujemy znaczne ograniczenie spadku konsumpcji - mówimy tutaj już o 4 proc. w stosunku do 10,9 proc., o których mówimy po II kwartale"

wskazała.

 Zaznaczyła, że świadczą o tym dane o sprzedaży detalicznej - np. w lipcu zwiększyła się o ok. 3 proc., oczekiwany jest też wzrost w sierpniu.

Spadek inwestycji w III kwartale, jak oceniła Emilewicz, "pozostanie dwucyfrowy".

"Również ma na to wpływ kończąca się perspektywa finansowa"

stwierdziła minister.

Jak mówiła wicepremier, w całym 2020 r. PKB spadnie, według szacunków, o 4 proc. "co dalej pozostaje najlepszym wynikiem pośród państw członkowskich Unii Europejskiej".

"Mamy nadzieję, że recesję techniczną zakończymy z tym rokiem i będziemy mieć wartości dodatnie w przyszłym roku" - wskazała Emilewicz. Zaznaczyła, że recesja ta jest związana z epidemią. "Mówimy o wydarzeniach gospodarczych nieznanych od około stu lat"
 

podkreśliła.

Zdaniem wicepremier przyszły rok będzie także "rokiem odbijania się inwestycji" i niższej inflacji.

"Szacowany poziom inflacji na koniec tego roku to 3,3 proc., a w przyszłym roku szacujemy, że ta dynamika wyhamuje i inflacja nie powinna przekroczyć 1,8 proc."

powiedziała.

Emilewicz oceniła, że spadek inwestycji na koniec tego roku będzie jednocyfrowy.

"Spadek będziemy notować na poziomie 9 proc."

powiedziała.

 Minister liczy, że "zaczną już pracować środki, które już we wrześniu trafią do samorządów, czyli środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych".

Wicepremier dodała, że według założeń spadek konsumpcji w całym roku wyniesie, ok. 3 proc. czyli nadal "konsumpcja będzie się rozpędzać". Zdaniem Emilewicz z całą pewnością spadek ten ograniczy dobra sytuacja przedsiębiorstw.

 "Od co najmniej dwóch miesięcy widzimy, że polskie przedsiębiorstwa - na pewno wpływ na to miała szybko wdrożona tarcza finansowa, tarcza gospodarcza - są w dobrej kondycji finansowej"

powiedziała.

Wicepremier pytana podczas konferencji o to, czy szykuje się do objęcia stanowiska w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, wskazała, że są to spekulacje i chce je "jednoznacznie przeciąć".

"Nie wybieram się, nie aplikuję do żadnych instytycji międzynarodowych"

mówiła. 

Dodała, że "ulga robotyzacyjna, dokończenie pierwszego pakietu budowlanego, drugi pakiet budowlany w zakresie budownictwa mieszkaniowego, fundacja rodzinna", to są projekty, za które które czuje się "osobiście odpowiedzialna".

 "To jest mój plan na najblisze miesiące"

zaznaczyła.
Źródło

Skomentuj artykuł: