Do 100 tys. zł za „Polski Produkt Przyszłości”

Twórcy innowacyjnych wyrobów i nowatorskich technologii mogą zdobyć do 100 tys. zł w ramach konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, do którego nabór potrwa od 25 października do 6 grudnia - poinformowała we wtorek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak przekazała PARP, projekty do konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, finansowanego w ramach Funduszy Europejskich, mogą zgłaszać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski, a także instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie.

Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych do zgłaszanego produktu

wyjaśniła Izabela Banaś z departamentu analiz i strategii PARP.

Dodano, że do konkursu można zgłaszać produkty, "które osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL" - tzn. prace nad nimi doprowadzone zostały do etapu wdrożeniowego, ale produkt nie został jeszcze wprowadzony do produkcji, a także wyroby, które zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego.

Jak przekazała PARP, tytuł „Polski Produkt Przyszłości" przyznawany jest od 23 lat - promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju.

"Przyczynia się też do zmiany postaw i zwiększania świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu" - zaznaczono.

Nabór do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu potrwa od 25 października do 6 grudnia. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach: Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy; Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki; Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy. Przewidziane są też nagrody specjalne.
Jak wskazano, laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Konkurs jest finansowany z pieniędzy UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło

Skomentuj artykuł: