Do końca stycznia przedsiębiorcy mogą zgłosić chęć korzystania z Małego ZUS Plus

31 stycznia 2022 r. mija termin składania wniosków o opłacanie Małego ZUS Plus. Jest to niższa składka na ubezpieczenia społeczne. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkaset zł miesięcznie.

Aby skorzystać z Małego ZUS Plus trzeba być przedsiębiorcą (wpis do CEIDG) i mieć przychód, który nie przekroczył 120 tys. zł w 2021 r. Z ulgi może skorzystać tylko osoba, która prowadziła firmę w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

- Mały ZUS Plus daje najmniejszym firmom możliwość wyboru niższych składek na ubezpieczenia społeczne. W obecnej sytuacji gospodarczej, naznaczonej walką z pandemią, możliwość płacenia mniejszej składki może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności w dotychczasowym zakresie - mówi wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki.

Wiceminister poinformował, że Mały ZUS Plus cieszy się dużym zainteresowaniem - obecnie korzysta z niego ok. 327 tys. firm. Szacuje się, że w ten sposób przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić rocznie ponad miliard zł. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w celu poprawy sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorców i ich firm, poprzez ograniczenie obciążeń z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i powiązanie ich wysokości z dochodem.

Mały ZUS Plus to dobre rozwiązanie dla:

  • drobniejszych przedsiębiorców, których firmy nie osiągają dużych przychodów;
  • przedsiębiorców, którzy w obecnej sytuacji mają problem płynności finansowej.

Przykładowo:  Przedsiębiorca, którego średniomiesięczny dochód w 2021 r. wyniósł 3 tys. zł, w 2022 r. zapłaci na ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie, a więc zaoszczędzi ok. 650 zł w stosunku do tzw. pełnego ZUS-u. 

Mały ZUS Plus to dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki jest proporcjonalnie uzależniona od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu, który w sposób bardziej realny niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy.

Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. W ten sposób przedsiębiorca będzie miał szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury.

Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Dokumenty zgłoszeniowe składa się w oddziale ZUS do 31 stycznia 2022 r. Można to zrobić także online - więcej informacji na: biznes.gov.pl

Skomentuj artykuł: