Dobre nastroje pracowników w Polsce jeszcze nie powróciły

Widać, że rosnące niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń jest zjawiskiem powszechnym i nie dotyczy tylko pracowników sfery budżetowej. Wpływ na obecną ocenę poziomu wynagrodzeń mogły mieć różne czynniki, w tym rosnąca inflacja oraz niejasności po wprowadzeniu Polskiego Ładu, wywołujące wiele niepokoju. Ponadto dzięki swobodnemu przepływowi informacji, ludzie pracujący w Polsce mogą porównywać swoje zarobki do wynagrodzeń otrzymywanych przez osoby wykonujące pracę w innych krajach. A wtedy niektórzy mogą mieć poczucie niesprawiedliwości.

Sondaż ogólnopolski przeprowadzony przez Great Place to Work Polska na początku 2022 r. pokazuje, że ludziom pracującym w Polsce nadal pracuje się nie najlepiej.

51 proc. uczestników sondażu oceniło swoje firmy jako „świetne miejsca pracy”. To spadek oceny o 3 punkty procentowe w stosunku do sondażu przeprowadzonego w roku ubiegłym. Obecnie już prędzej można mówić o tym, że „szklanka jest do połowy pusta”. Na ogólną ocenę firmy - świetnej lub niekoniecznie świetnej - składa się wiele czynników. Uwagę zwraca stopniowy, ale systematyczny od 2018 r. spadek satysfakcji z poziomu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom przedsiębiorstw w Polsce. Tylko 34 proc. pracowników wyraziło opinię, że otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę. W roku 2018 było to 39 proc., a więc wtedy było o 5 proc. więcej osób zadowolonych. 

Na zastrzeżenia dotyczące wysokości wynagrodzeń wskazuje też nagłe zachwianie się oceny dotyczącej decyzji firm o sposobie dzielenia generowanych zysków. 45 proc. uczestników sondażu uznało, że firmy dzielą zyski uczciwie, pozwalając także pracownikom partycypować w firmowych sukcesach finansowych. Ale rok temu 51 proc. pracowników tak uważało, a więc spadek oceny w ciągu jednego tylko roku wyniósł 6 punktów procentowych.

- Pracownicy firm w Polsce mogą z różnych powodów mieć opory przed wystawianiem pozytywnej, „świetnej” oceny swoim pracodawcom i chwaleniem się na zewnątrz tym, gdzie pracują. Nie chodzi tylko o podstawowe bezpieczeństwo, czy pieniądze. Więcej niż połowa ankietowanych (54 proc.) zgłosiła problemy z samopoczuciem emocjonalnym i psychicznym w pracy, a także problemy z godzeniem życia zawodowego z prywatnym

- komentuje wyniki sondażu Maria Zakrzewski, prezes Great Place to Work w Polsce. 
Źródło

Skomentuj artykuł: