Dodatkowe 44 mld zł dla seniorów

Ponad 7 mln emerytów i rencistów otrzymało już zwaloryzowane świadczenie - poinformowała dzisiaj minister rodziny Marlena Maląg. Dzięki waloryzacji do seniorów trafi dodatkowe ponad 44 mld zł – podała. 

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto.

- Ponad 7 mln emerytów i rencistów świadczenie zwaloryzowane już otrzymało. Jeszcze ostatnie transze będą przekazywane do końca marca. Waloryzacja w tym roku jest historyczna, bo kwotowo-procentowa, dlatego że nie można w trudnym czasie zostawić Polaków samych sobie, szczególnie emerytów

powiedziała minister Maląg.

Przekazała, że dzięki tej waloryzacji ponad 44 mld zł dodatkowych środków trafi do seniorów.

Przypomniała, że w ramach wspierania seniorów zaplanowano także trzynastą i czternastą emeryturę. Wskazała, że wypłaty "trzynastek” ruszą od 1 kwietnia.

Dzięki waloryzacji do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich - dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto.

Szefowa MRiPS akcentowała, że aktywność osób starszych jest bardzo ważna i resort prowadzi w tym obszarze wiele inicjatyw. Przekazała, że zapadły rozstrzygnięcia dotyczące tworzenia kolejnych domów i klubów seniorów.

- Do tej pory mamy tych domów i klubów seniora 1200. Kiedy obejmowaliśmy rządy nie było ich nawet 100. Powstaną kolejne 94 domy, blisko 700 osób będzie mogło z nich dodatkowo korzystać – podała szefowa MRiPS.

Minister poinformowała też o wsparciu dla środowiskowych domów samopomocy. Jak przekazała, w 2023 r. nakłady na prowadzenie takich placówek to ponad 900 mln zł. 

- W kraju funkcjonuje ich 855, jest ponad 35 tys. uczestników. Zwiększamy środki, by standardy funkcjonowania tych miejsc były jak najlepsze - podkreśliła Maląg.

Jak podała, średnia miesięczna kwota na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wyniesie 2250,40 zł, a dotacja na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu to 2925,52 zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: