Dopłata do zakupu telewizora - z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej - przekazało dzisiaj Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Chodzi nowelę ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, którą w czwartek przyjął bez poprawek Senat.

Celem nowej ustawy z 23 marca 2022 r. jest "doprecyzowanie przesłanek uzyskiwania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej" - zaznaczono w informacji kancelarii prezydenta.

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla części gospodarstw domowych z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do nowego standardu lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Podpisana przez prezydenta ustawa różnicuje wysokość świadczenia według kryterium rodzaju odbiornika cyfrowego.

"Jeżeli odbiornik nie będzie zawierał wyświetlacza obrazu (dekoder) wysokość świadczenia wyniesie 100 zł. Natomiast świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego zawierającego wyświetlacz obrazu (telewizor) – wynieść ma 250 zł" - zaznaczono.

Dodano, że przepisy ustawy nie będą mieć zastosowania wobec osób uprawnionych, które zrealizowały świadczenie przed ich wejściem w życie, tj. nabyły odbiornik cyfrowy z dofinansowaniem.

"Natomiast osoby, które mają przyznane świadczenie, ale jeszcze go nie zrealizowały w sklepie, po wejściu w życie nowych przepisów będą mogły skorzystać z dofinansowania w nowej wysokości" - wskazano.

Zwrócono uwagę, że istotna zmiana w ustawie o dofinansowaniu zakupu dekoderów przez obywateli polega na wprowadzeniu zakazu łączenia zakupu sponsorowanego dekodera z zakupem innej odpłatnej usługi np. dostępu do telewizji drogą satelitarną lub kablową.

Przejście na nowy standard nadawania odbędzie się w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. - będzie dotyczyć województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap - od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 r. - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC, jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu głoszenia.

Źródło

Skomentuj artykuł: