Duży spadek popytu na biura

W 2020 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na dziewięciu największych rynkach w Polsce wzrosły o 6,2% w stosunku do 2019 r. Na koniec ub.r. w budowie znajdowały się 84 projekty, z czego najwięcej w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Poziom pustostanów na koniec 2020 r. wyniósł 11,1% - poinformowali autorzy raportu „Q4 2020 Summary Poland Office Market” firmy doradczej Cushman&Wakefield . 

Według raportu na skutek niepewności gospodarczej spowodowanej wybuchem pandemii, na rynku zauważalny jest przyrost powierzchni oferowanej w formie podnajmu. W budowie pozostają 84 projekty o łącznej powierzchni 1,4 mln mkw.

W miastach regionalnych oddano do użytku łącznie 397 tys. mkw. w 37. projektach, z czego do największych inwestycji możemy zaliczyć Face2face B w Katowicach (26 200 mkw. - Echo Investment), Olivia Prime B w Gdańsku (25 000 mkw. - Olivia Business Center), pierwszą fazę Centrum Południe we Wrocławiu (23 700 mkw. - Skanska), budynek Wave A w Gdańsku (23 600 mkw. - Skanska) oraz High 5ive IV w Krakowie (23 500 mkw. - Skanska). 

Na koniec 2020 r. w budowie znajdowało się 84 projekty o łącznej powierzchni 1,4 miliona mkw., z czego największa liczba nowych inwestycji powstaje w Warszawie (22), Krakowie (14), Trójmieście (14), w Katowicach (13) oraz Łodzi (8).

Większość obiektów w budowie jest obecnie realizowana zgodnie z harmonogramem. Niemniej jednak, na wielu rynkach spodziewamy się wystąpienia efektu luki podażowej w latach 2023-2024, ze względu na ograniczanie decyzji o rozpoczęciu realizacji nowych projektów do momentu ustabilizowania sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie

mówi Jan Szulborski, Senior Consultant w C&W.

Pogarszająca się koniunktura gospodarcza doprowadziła do wzrostu poziomu pustostanów, który w ujęciu kwartalnym powiększył się o 0,4 pp., a w ujęciu rocznym wzrósł o 2,4 pp. i na koniec 2020 roku wyniósł 11,1%. Ponadto, na skutek niepewności gospodarczej spowodowanej wybuchem pandemii utrzymuje się wysoki poziom podnajmów oferowanych na rynku.

Według szacunków C&W na koniec 2020 r. w stolicy blisko 108 000 mkw. powierzchni biurowych było oferowanych w tej formie oraz około 147 000 mkw. w miastach regionalnych, co nie jest uwzględnione w statystykach dotyczących dostępnej powierzchni biurowej. W 2020 r. najemcy wynajęli łącznie 1 189 000 mkw. powierzchni biurowej, co jest wartością o 24% niższą niż w roku poprzednim.

Chociaż spadek wolumenu transakcji jest odczuwalny, warto zauważyć, że popyt w 2019 r. był rekordowy, a wstępne prognozy wskazywały nawet na dwukrotnie większe załamanie na rynku. Ponadto, obecna sytuacja wpłynęła również na strukturę popytu w odniesieniu do poprzednich lat poprzez zmniejszenie udziału nowych transakcji i wzrost liczby renegocjacji umów najmu. Niesłabnącą popularnością wśród najemców cieszyły się powierzchnie znajdujące się w budynkach będących w trakcie realizacji - blisko połowa nowych umów najmu stanowiły transakcje typu pre-let

mówi Katarzyna Lipka, Head of Consulting & Research w C&W.

Do największych transakcji zawartych w 2020 r. możemy zaliczyć umowę przednajmu podpisaną przez PZU w budynku Generation Park Y w Warszawie (46 500 mkw.), a w miastach regionalnych umowę przednajmu Allegro w biurowcu Nowy Rynek D w Poznaniu (26 000 mkw.) oraz renegocjację umowy najmu ABB w budynku Axis w Krakowie (20 000 mkw.).

Wraz z ograniczeniem aktywności uczestników rynku stawki bazowe za najlepsze powierzchnie biurowe w Warszawie spadły do poziomu 23,50 euro/mkw./miesiąc w Centrum i 14,75 euro/mkw./miesiąc poza Centrum. W miastach regionalnych czynsze za najlepsze powierzchnie utrzymały się na dotychczasowym poziomie 13-15 euro/mkw./miesiąc. W kolejnych kwartałach możemy spodziewać się stabilizacji czynszów bazowych wraz ze wzrostem pakietu zachęt, w postaci wydłużonego okresu zwolnienia z czynszu lub zwiększonych dopłat do wykończenia powierzchni, które zwiększą presję na czynsze efektywne

dodaje Katarzyna Lipka.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N