Duży sukces Polski w Brukseli

Polskie postulaty zostały uwzględnione w dalszych pracach Unii Europejskiej nad rozwiązaniami prawnymi, politycznymi i gospodarczymi dotyczącymi ograniczenia cen energii i pomocy dla Ukrainy. - Wiele z naszych propozycji zostało wpisanych do konkluzji Rady Europejskiej. Polska stawia na szybką reakcję na aktualny kryzys, aby jego skutki były jak najmniej odczuwalne dla obywateli i gospodarki - podkreśla premier Mateusz Morawiecki, który w Brukseli przedstawił polskie postulaty.

Szef polskiego rządu wziął udział w posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Liderzy państw Unii omawiali przede wszystkim bieżącą sytuację na rynku energetycznym oraz możliwości wspólnego reagowania na aktualny kryzys wywołany przez Rosję. Bezpieczeństwo i dalsze wsparcie Ukrainy w walce z agresorem były kolejnymi kluczowymi tematami obrad.
 

Wspólne wyzwanie w kwestiach energii
Podczas Rady Europejskiej, szefowie rządów państw unijnych dyskutowali przede wszystkim o energetyce. Wysokie ceny w całej Europie, bezpieczeństwo dostaw oraz infrastruktura krytyczna to motywy przewodnie rozmów w Brukseli.

Liderzy pracowali nad wspólnymi rozwiązaniami, które pozwolą obniżyć ceny energii i zabezpieczyć ciągłość dostaw. Debatowano nad możliwymi reformami unijnego rynku energii oraz innymi instrumentami zapewniającymi bezpieczeństwo energetyczne.

Polska apeluje, aby unijne mechanizmy reagowania na kryzys były oparte na elastyczności i dobrowolności. Tylko na tej podstawie Unia może podjąć skuteczne działania, które uwzględniają różnorodność energetyczną krajów członkowskich.

– Zakończyliśmy dobrymi dla Polski konkluzjami, takimi jakich się spodziewaliśmy. To przede wszystkim ustalenie o maksymalnej cenie gazu realizowanej poprzez tak zwany korytarz cenowy. Rozmawialiśmy również o dobrowolności mechanizmu zakupów i tutaj także nasze postulaty zostały uwzględnione w ramach tej dyskusji – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Rozwiązania dla europejskiej gospodarki
Unia Europejska mierzy się również z wyzwaniami gospodarczymi. Wysoka inflacja to dzisiaj główny temat na ustach wszystkich europejskich liderów.

Debaty na temat sytuacji gospodarczej były niezwykle ważne, ze względu na jednolity rynek europejski. Konkurencyjność Unii Europejskiej na świecie oraz utrzymanie równych warunków działania jednolitego rynku to kluczowe elementy rozmów w Brukseli. Omawiano również możliwe opcje zwiększenia odporności gospodarek państw członkowskich UE.

Premier Mateusz Morawiecki apelował przede wszystkim o skoordynowanie między krajami działań podjętych na rzecz obniżenia kosztów energii. W ten sposób rynek europejski uniknie wewnętrznej konkurencji i zachowa jednolitość.

Polskie postulaty zostały uwzględnione
Szef polskiego rządu zaznaczał, że priorytetem musi być ochrona przed kryzysem najbardziej wrażliwych i potrzebujących – obywateli, jak i przedsiębiorstw.

– Cały ten zespół zagadnień związany z polityką energetyczną, z cenami, z osłabieniem negatywnego wpływu na rynki krajowe, na gospodarkę, na bezrobocie - to wszystko zostało ujęte w konkluzjach i jest to duży sukces Polski. W sposób skoordynowany budowaliśmy koalicję z innymi państwami i cieszę się, że nasze postulaty zostały uwzględnione – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił również, że Unia Europejska powinna przeprowadzić reformy fiskalne. Muszą one dać większe pole do manewru przy najpilniejszych wyzwaniach, w tym zwiększonych wydatkach na obronność czy przyjmowaniu uchodźców.

Nieprzerwane wsparcie dla Ukrainy
Podczas Rady Europejskiej, zgodnie z polskim stanowiskiem, jednogłośnie potwierdzono dalsze wsparcie dla Ukrainy w każdym wymiarze. Potępiono także eskalację działań Rosji na terenie Ukrainy. Ostatnie ataki na ludność cywilną i krytyczną infrastrukturę oraz dalsze groźby ze strony Kremla są nie do zaakceptowania przez społeczność europejską.

– Na wniosek Polski, domagamy się od Komisji Europejskiej przeanalizowania możliwości wyciągnięcia realnych konsekwencji od Rosji – stwierdził premier Polski.

Polska zadeklarowała swoje zaangażowanie w dalszą pomoc, w tym na rzecz odbudowy i modernizacji Ukrainy. Premier zaapelował również o prace nad kolejnymi sankcjami wobec rosyjskiego reżimu, ale również wobec Białorusi.

– Rada również wezwała, zgodnie z naszym głosem, do wzmocnienia pomocy dla Ukrainy i do zrealizowania tego pakietu, który przyjęliśmy w maju i w czerwcu. Pakietu 9 miliardów pomocy finansowej – potwierdził szef polskiego rządu.

Źródło

Skomentuj artykuł: