Dwie obwodnice wybudowane, trzecia - w budowie

Oddano do użytku obwodnicę Tarnobrzega i Kędzierzyna-Koźla,  rozpoczęto pracę na budowie obwodnicy Oświęcimia - poinformowało ministerstwo infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber uczestniczył w otwarciu obwodnicy Tarnobrzega. Inwestycja uzyskała rządowe dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji (RSO) ogólnej w wysokości ponad 11,7 mln zł.

- Kompleksowo wspieramy samorządy w realizacji kluczowych inwestycji drogowych. Dzięki środkom z rezerwy subwencji ogólnej oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wzrasta komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a kierowcy zyskują szybsze i wygodniejsze drogi - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obwodnica Tarnobrzega to jedna z najważniejszych miejskich inwestycji w regionie. Droga o długości 9 km rozpoczyna swój bieg na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 871 przy ul. Władysława Sikorskiego. Dalej przebiega wzdłuż linii kolejowej, kończąc się na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 (os. Zakrzów).

Budowa obwodnicy Tarnobrzega kosztowała łącznie ok. 79 mln zł. Inwestycja powstała przy wsparciu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości ponad 42 mln zł.

Kierowcy mogą już także korzystać z ponad 14-kilometrowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Nowy odcinek trasy stanowi kontynuację oddanej do użytkowania w 2010 r. południowej obwodnicy tego miasta. Obwodnica zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, na terenie gmin Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec.

- Dzięki realizacji tej inwestycji wyprowadzony został ruch tranzytowy zarówno z Kędzierzyna-Koźla, jak i z Ujazdu. Budowa nowego odcinka drogi o parametrach pozwalających na prowadzenie ruchu ciężkich pojazdów, z dala od terenów zabudowanych, poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo kierowców poruszających się tą trasą. Znacznie skróci też czas przejazdu podróżujących pomiędzy województwem opolskim i śląskim, ułatwiając komunikację z autostradą A4 oraz w ruchu międzynarodowym między Polską a Czechami - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w sąsiedztwie DK40 oraz w całym woj. opolskim, dzięki czemu pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

Zadanie, którego wartość opiewa na kwotę blisko 221 mln zł, zostało dofinansowane ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe i Strabag.
Obwodnica Kędzierzyna-Koźla to jedna z trzech nowych obwodnic na drogach krajowych w woj. opolskim. Na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj są jeszcze dwie obwodnice: Olesna w ciągu S11 i Praszki w ciągu DK45. Ich udostępnienie do ruchu zaplanowano wiosną przyszłego roku.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął także udział w rozpoczęciu prac na budowie obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44. Wykonawca inwestycji przejął plac budowy i prowadzi już prace przygotowawcze na całym odcinku. Geodeci wytyczają przebieg drogi, a saperzy sprawdzają teren w poszukiwaniu ewentualnych niewybuchów. Rozpoczęto także budowę dróg technologicznych.

- Drogi w Polsce muszą być bezpieczne, przewidywalne i komfortowe, ale również odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych. Oto kolejna ważna dla regionu droga wchodzi w bezpośredni etap realizacji. Obwodnica Oświęcimia połączy bezpośrednio miasto z drogą ekspresową S1, budowaną w nowym śladzie pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach tego zadania wybudowana zostanie ponad 9 km dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), mająca po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstaną trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce (w tym najdłuższy 463-metrowy na Sole) oraz pięć rond. Przebudowana zostanie sieć istniejących dróg. Obwodnica wyposażona zostanie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenie.

Inwestycję wartości 467 mln zł realizuje firma Budimex. Termin zakończenia robót zaplanowano na 2024 r.

Skomentuj artykuł: