Dwuletnia batalia Rzecznika MŚP o prawo przedsiębiorców do zatrudniania cudzoziemców

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, już od marca 2019 r. aktywnie występuje z wnioskami o podjęcie działań dotyczących zaradzenia przewlekłości postępowań w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Pismo w tej sprawie zostało wysyłane do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego.  We wrześniu 2019 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały przekazane wnioski organizacji przedsiębiorców dot. problemów związanych z przewlekłością rozpatrywanych spraw przez Urzędy Wojewódzkie.

26 lutego 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP miało miejsce spotkanie, podczas którego omawiane były zagadnienia związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności postulaty zgłoszone przez przedstawicieli przedsiębiorców w Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców z dnia 6 września 2019 roku.

W związku z tym, że od spotkania upłynął znaczny okres,  Rzecznik MŚP, pismem z 31 grudnia 2020 r. zwrócił się do Pana Jarosława Szajnera, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który w trakcie spotkania wyraził poparcie dla części postulatów wyrażonych w Memorandum oraz zgłoszonych przez Rzecznika MŚP, z zapytaniem, jakie działania zostały podjęte przez Urząd ds. cudzoziemców w celu wyjścia naprzeciw postulatom przedstawicieli przedsiębiorców zgłoszonym w Memorandum.

Ponadto, w związku z doniesieniami medialnymi , Rzecznik MŚP zwrócił się w piśmie z 29 grudnia 2020 r. do Pani Iwony Michałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, z uprzejmą prośbą o jak najszybsze udostępnienie projektów ustaw przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w celu umożliwienia poddania ich szerokim konsultacjom wśród przedsiębiorców oraz o przedstawienie informacji dotyczących konkretnych rozwiązań, jakich przyjęcie planuje Ministerstwo. W swoim piśmie Rzecznik MŚP podniósł również, że problemy związane z zatrudnianiem cudzoziemców były przedmiotem licznych wystąpień Rzecznika MŚP, skierowanych do organów administracji państwowej. W szczególności Rzecznik MŚP kilkukrotnie zgłaszał postulat, podnoszony przez przedstawicieli przedsiębiorców, by kompetencje Urzędów Wojewódzkich, związane z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców, zostały przekazane Urzędom Pracy. Odpowiedź na powyższe pismo wpłynęło 8 lutego 2021 r. do Biura Rzecznika MŚP.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że rozpoczęło pracę nad reformą rynku pracy. Przewiduje, że częścią zmian będzie wyodrębnienie z obecnie obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców. Nie ma jednak jeszcze konkretnych kierunków zmian. Wśród zagadnień, które zostaną uwzględnione, znajdują się: poprawa efektywności obowiązujących procedur, pełna elektronizacja postępowań w zakresie legislacji pracy cudzoziemców oraz dostosowanie rozwiązań do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Ministerstwo deklaruje, że projekty nowych rozwiązań będą – także na etapie kierunkowych propozycji – konsultowane z Rzecznikiem MŚP oraz partnerami społecznymi. Niestety w piśmie nie zostały podane żadne, konkretne terminy.

Od 2 lat apeluję o zajecie się konkretnymi problemami w zatrudnianiu cudzoziemców przez przedsiębiorców. Kilkukrotnie występowałem do organów administracji państwowej z postulatami podnoszonymi przez przedstawicieli biznesu. Będę konsekwentny w swoich działaniach i zrobię co w mojej mocy, aby składane propozycje przez przedsiębiorców stały się przedmiotem analiz, a nie pozostawały tylko na papierze

komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wydział prawno-legislacyjny w Biurze Rzecznika MŚP jest w stałej gotowości, aby zaopiniować, skonsultować propozycje dot. usprawnienia zatrudnienia cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców. Problem polega na tym, że najwyraźniej żaden organ administracji, poza Rzecznikiem MŚP, nie śpieszył się dotychczas, aby zacząć poważną dyskusję na ten temat

dodał dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP.
Źródło

Skomentuj artykuł: