Dzięki współpracy polsko-fińskiej uzyskano pełny zwrot kosztów naprawy

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) Polska, działające przy UOKiK, poinformowało o pomyślnym rozwiązaniu problemu konsumenta z Finlandii, który kupił odnowiony silnik samochodowy od polskiego sprzedawcy. Po zamontowaniu okazało się, że sprzęt posiada liczne wady. Koszty naprawy oszacowano na 700-1200 euro.

Konsument wielokrotnie próbował kontaktować się ze sprzedawcą, w celu uzgodnienia możliwości wymiany towaru lub pokrycia kosztów naprawy silnika przez sprzedawcę. Nikt jednak nie odpowiadał na jego reklamację.

Konsument nie mógł pozwolić sobie na zbyt długie wyłączenie pojazdu z użytku, więc wykonał naprawę we własnym zakresie, dokumentując wszystkie czynności. Następnie zwrócił się z prośbą o pomoc do ECK Finlandia.

Dzięki współpracy ECK Polska i ECK Finlandia, udało się uzyskać pełny zwrot kosztów naprawy, który polski sprzedawca wypłacił (za zgodą konsumenta) w czterech ratach. Kwota opiewała również koszty wpłaconej przez konsumenta kaucji za inny silnik. Zwrot wyniósł łącznie 2150 euro.

Jednocześnie ECK Polska poinformowało, że w IV kwartale 2022 otrzymało 1871 zgłoszeń od konsumentów (o 9% mniej niż w III kwartale 2022 r).

Zgłoszenia dotyczyły m.in.: 

  • transport lotniczy – głównie zakłócenia lotów (opóźnienia lotów (256 zgłoszeń), odwołania lotów (239 zgłoszeń), uszkodzenia bagaży (130 zgłoszeń);
  • odzież i obuwie – odstąpienie od umowy (109 zgłoszeń), niedostarczenie towaru (73 zgłoszenia), defekt produktu (59 zgłoszeń);
  • usługi noclegowe i turystyczne - rozwiązanie umowy, niezgodność usługi z ofertą.

Skomentuj artykuł: