E-inteligencja wspiera inwestycje w wydobycie ropy i gazu w Polsce

700 mln zł zainwestuje PGNiG w dwie największe kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju: Lubiatów i Dębno. Plan rozbudowy instalacji został opracowany z pomocą zaawansowanych cyfrowych narzędzi wykorzystywanych w ramach platformy Smart Field. Efektem będzie zwiększenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przedłużenie okresu funkcjonowania kopalni o 15-20 lat.

Kopalnie Lubiatów i Dębno należą do największych instalacji wydobywczych PGNiG w kraju. W obu eksploatuje się zarówno ropę naftową, jak i gaz ziemny, przy czym głównym produktem jest ropa - łącznie w obu kopalniach wydobywa się przeszło 480 tys. t tego surowca rocznie, co stanowi aż 75 proc. całej krajowej produkcji ropy przez PGNiG.

W ciągu najbliższych czterech lat koncern zamierza przeprowadzić w Lubiatowie i Dębnie szeroki program inwestycyjny o wartości ok. 700 mln zł. Celem jest optymalizacja pracy obu kopalni w oparciu o wyniki analiz zrealizowanych przy pomocy nowoczesnych cyfrowych narzędzi, które PGNiG rozwija w ramach projektu Smart Field.

Inwestycje w kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego (KRNiGZ) Dębno będą polegały m.in. na rozbudowie instalacji technologicznej i modernizacji Ośrodka Centralnego oraz budowie generatora energii elektrycznej. Umożliwi to podłączenie do eksploatacji trzech odwiertów ze złoża gazu ziemnego Różańsko, z którego PGNiG będzie wydobywać ok. 80 mln m3 gazu rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

Zastosowanie modelowania cyfrowego wspartego sztuczną inteligencją pozwoliło wybrać optymalną konfigurację dalszych prac, których celem jest zwiększenie możliwych do wydobycia zasobów ropy. PGNiG zakłada, że odwiercenie kolejnych pięciu otworów eksploatacyjnych na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo pozwoli wydobyć dodatkowe 440 tys. t ropy naftowej. Oznacza to, że w całym okresie działania kopalni Dębno zostanie w niej wydobyte o 10 proc. surowca więcej niż prognozowano do tej pory.

- Polska nie jest krajem bogatym w ropę i gaz, dlatego chcemy najlepiej wykorzystać to, czym dysponujemy. Zaawansowane narzędzia cyfrowe pozwalają przeprowadzić symulacje różnych wariantów inwestycji i wybrać ten, który w długim okresie zapewnia największą efektywność poniesionych wydatków. Wykorzystując rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym możemy zautomatyzować prace analityczne a jednocześnie skrócić ich czas oraz poprawić dokładność wyników - wyjaśnia Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych.

Projekt inwestycji rozbudowy KRNiGZ Lubiatów przewiduje podłączenie nowych odwiertów eksploatacyjnych oraz instalację kompresorów do zatłaczania gazu w celu stymulacji produkcji ropy. Głównym efektem prac będzie zwiększenie wydobycia gazu ziemnego o 100 mln m3 rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, a więc podwojenie obecnej produkcji tego paliwa. Analiza wyników badań oraz danych eksploatacyjnych wykazała natomiast, że ze względów geologicznych w Lubiatowie nie ma możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej. Realizacja inwestycji pozwoli jednak ustabilizować wydobycie tego surowca, bez czego w ciągu kolejnych lat poziom jego produkcji spadałby o ok. 8 proc. rocznie.

Prace, które PGNiG planuje przeprowadzić w Lubiatowie i Dębnie umożliwią wydłużenie okresu funkcjonowania kopalni o 15-20 lat. KRNiGZ Lubiatów obsługuje wydobycie ze złóż: Lubiatów, Międzychód i Grotów, zlokalizowanych na granicy woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Ich zasoby wydobywalne oszacowano na 7,3 mln t ropy naftowej i 7,3 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego. Do tej pory wyeksploatowano 2,36 mln t ropy naftowej i 2,34 mld m3 gazu.
Do KRNiGZ Dębno podłączono złoże: Barnówko - Mostno - Buszewo położone na granicy woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jego zasoby wydobywalne oszacowano na 12,6 mln t ropy naftowej i 7,65 mld m3 gazu zaazotowanego, z czego do tej pory wydobyto 7,65 mln t ropy naftowej i 6,66 mld m3 gazu.

Źródło

Skomentuj artykuł: