Eksperci: Do 2022 r. będą dwie obniżki stóp procentowych

Polska jest w najlepszej sytuacji spośród gospodarek wschodzących pod względem oczekiwanej zdolności obsługi zadłużenia, napotyka jednak podwyższone ryzyko inflacyjne - wynika z analizy Euler Hermes. Według ekonomistów firmy, do połowy 2022 r. mogą nastąpić dwie podwyżki stóp procentowych w Polsce.

Zdaniem ekonomistów Euler Hermes, w 2021 r. globalny PKB wzrośnie o 5,5 proc., przy czym Stany Zjednoczone wyraźnie wysuną się na prowadzenie. W Europie powrót do poziomów sprzed kryzysu potrwa rok dłużej w porównaniu z USA (I kw. 2022 r.), a powrót do ścieżki wzrostu sprzed COVID-19 dodatkowe cztery lata. Handel światowy, według prognozy firmy, wzrośnie o 7,7 proc. w ujęciu ilościowym.

Ekonomiści zauważają, że odłożone wydatki są realizowane, ale pozostałe oszczędności sięgają 500 mld euro w Europie i 1 bln dolarów w USA. Oceniają, że konsumpcja doprowadzi do ożywienia, ale zachowania związane z gromadzeniem pozostaną ze względów ostrożnościowych, komplikując dalsze decyzje polityczne.

Przewidują, że wąskie gardła w zakresie podaży (surowców, zdolności transportowych, pracowników) prawdopodobnie utrzymają inflację kosztową do końca 2021 r. na poziomie najwyższym od pięciu lat.

„Moc cenowa firm pozostaje ograniczona, zwłaszcza w Europie. Z analiz Euler Hermes wynika, że siła nabywcza gospodarstw domowych będzie pod presją, ponieważ luka w zatrudnieniu (ubytek 4 mln miejsc pracy w strefie euro i 10 mln w USA) będzie niwelować w pewnym stopniu inflację płacową. Z kolei inflacja monetarna nie jest prawdopodobna, ponieważ prędkość obiegu pieniądza jest rekordowo niska”

stwierdzają eksperci.

Z analiz firmy wynika, że Polska jest w najlepszej sytuacji spośród gospodarek wschodzących pod względem oczekiwanej zdolności obsługi zadłużenia (mierzone na podstawie porównania wzrostu gospodarczego w przeszłości a bieżącego kosztu długu - odsetki, mierzone jako średni kupon długu państwowego). Ekonomiści zauważają, że niskie stopy procentowe są kluczowe dla utrzymania obecnego poziomu zadłużenia, zwłaszcza gdy programy walki z COVID-19 i jego trwałymi skutkami mogą wymagać większego finansowania. Polska (obok Węgier i Rumunii w Europie Środkowej) napotyka jednak podwyższone ryzyko inflacyjne, dlatego ekonomiści Euler Hermes spodziewają się dwóch podwyżek stóp procentowych w Polsce do połowy 2022 r.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N