Eksperci pomogą Tauronowi w poszukiwaniu nowych pomysłów

Grupa Tauron - jeden z największych w kraju wytwórców i dostawców energii elektrycznej - powołała Radę Naukową, która ma pomóc w rozwoju spółki, opartym m.in. o innowacje i nowoczesne technologie. Rada ma też wzmocnić współpracę grupy ze środowiskiem naukowym.

W skład Rady weszli uznani eksperci, od wielu lat związani z europejskim sektorem energetycznym. W założeniu Rada ma być organem doradczym i opiniotwórczym, przede wszystkim dla prac z obszaru badań, rozwoju i innowacji.

Wśród członków Rady, na czele której stanął dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej prof. Waldemar Skomudek, są naukowcy z politechnik: śląskiej, opolskiej i gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie oraz Instytutu Fraunhofera.

"Rada Naukowa będzie organem eksperckim, weryfikującym i proponującym długoterminowe kierunki rozwoju Grupy Tauron, w tym również kierunki zmian Strategicznej Agendy Badawczej. Doświadczenie Rady będzie istotne także przy współpracy z naszym otoczeniem biznesowym, szczególnie w zakresie oceny stopnia innowacyjności proponowanych inicjatyw oraz ich technicznych aspektów"

powiedział wiceprezes Tauronu Jarosław Broda.

Przed dwoma laty, w listopadzie 2017 r., Tauron - największy dystrybutor i drugi co do wielkości krajowy producent energii - ogłosił Strategiczną Agendę Badawczą - dokument planistyczny, wyznaczający kierunki i potencjał podejmowanej przez Tauron działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Było to pierwsze takie systemowe opracowanie w polskiej energetyce - swoista mapa drogowa w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

Główne wskazane w Agendzie kierunki to m.in. upowszechnianie inteligentnych usług sieciowych, energetyki rozproszonej i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, a także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań nastawionych na zaspokajanie potrzeb klientów.

Przewodniczący Rady Naukowej, prof. Waldemar Skomudek będzie zajmował się kwestiami związanymi z sieciami dystrybucyjnymi. Za tematykę zmian w konwencjonalnej energetyce wielkoskalowej, szczególnie w zakresie efektywności produkcji i ograniczenia wpływu na środowisko, będzie odpowiadał w Radzie prof. Tadeusz Chmielniak - wykładowca Politechniki Śląskiej i jej były rektor, a prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej zajmie się kwestiami dotyczącymi regulacji i ustawodawstwa energetycznego.

W Radzie zasiądą również prof. Zbigniew Hanzelka z Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH, który będzie odpowiadał za tematykę zarządzania infrastrukturą sieciową, ze szczególnym uwzględnieniem jakości energii i niezawodności jej dostaw, oraz prof. Lothar Kroll z Instytutu Fraunhofera, który zajmie się obszarem wykorzystania innowacyjnych technologii i materiałów w energetyce.

"Rada Naukowa Taurona jest odpowiedzią na wyzwania dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w którym funkcjonuje sektor energetyczny, a także na rozwijający się w Grupie model Open Innovation, zakładający otwarte podejście do współpracy z partnerami ze środowiska naukowego, badawczego czy startupowego" - podał Tauron.

Strategia grupy zakłada, że w 2025 r. czwarta część jej przychodów będzie pochodzić z tzw. nowych biznesów. Rozwój obszaru badań i innowacji ma być jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu, stąd podjęta ponad dwa lata temu decyzja o przeznaczaniu co najmniej 0,4 proc. skumulowanych przychodów Grupy na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz służące opracowaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań.

Blisko trzy lata temu w grupie Tauron powstała spółka Tauron Magenta, powołana dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów we współpracy ze startupami. Spółka zajmuje się m.in. przygotowaniem projektów z zakresu inteligentnych technologii dla domu oraz rozwiązań dla transportu elektrycznego. W przyszłości Tauron chce być kojarzony z najnowocześniejszymi rozwiązaniami digitals, smart home, i efektywnością energetyczną.

Opracowana w Tauronie agenda badawcza ma pomóc w przełożeniu proinnowacyjnych celów ze strategii grupy na konkretne działania, a także w dotarciu z informacją o potrzebach rozwojowych grupy do jej partnerów - uczelni, dostawców technologii czy startupów. Dokument ma być pomocny w procesie wyboru konkretnych projektów oraz przy określaniu terminów ich wdrażania.

W Agendzie dla każdego z czterech głównych kierunków rozwoju innowacji utworzono odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, cele rozwojowe i obszary badawcze. Jedna z grup projektów dotyczy inteligentnych usług sieciowych. Zadania w tym zakresie koncentrują się na poprawie niezawodności, bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii elektrycznej i ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych technologii diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych, a także na rozwoju nowych usług dla inteligentnych budynków, inteligentnych miast czy usług związanych z zarządzaniem energią.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: