Eksperci: Tarcza antykryzysowa ograniczyła spadek PKB o 2-3 proc.

Programy antykryzysowe rządu ograniczyły spadek polskiego PKB o 2-3 pkt. proc. - uważają ekonomiści ING BŚ.

- Porównanie scenariuszy szokowych COVID-19 bez tarczy i z tarczą pokazuje, że działania antykryzysowe zmniejszyły spadek PKB o około 2-3 pkt. proc. W scenariuszu Tarcza, zakładającym transfer 132 mld zł (prawie 6 proc. PKB) z tarczy antykryzysowej do gospodarstw domowych i przy założeniu, że 3/4 jest konsumowane, spadek PKB jest ograniczony o 3 pkt. proc. Przy założeniu, że tylko 1/2 środków z tarczy trafia na konsumpcję, tarcza łagodzi recesję w 2020 roku o około 2 pkt. proc. - napisano w prezentacji ING.

Wartość przyznanej przez rząd pomocy w szeregu programach pomocowych, według stanu na 31 lipca, wynosi 123,27 mld zł.

Wsparcie obejmuje m.in.: zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec-maj 2020 r., odroczenie lub rozłożenie na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe, dofinansowanie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców, subwencje z Tarczy Finansowej PFR, zabezpieczenie kredytów BGK, wsparcie z ARP. 

Źródło

Skomentuj artykuł: