Eksperci w podręczniku wyjaśniają jak działa OZE

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej wydała specjalną publikację „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo”, która stanowi kompendium wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. 

Autorzy publikacji wyjaśniają mechanizmy funkcjonujące w obszarze OZE z uwzględnieniem problematyki prawnej, ekonomicznej, technologicznej oraz środowiskowej. Głównym celem podręcznika jest zachęcenie lokalnych społeczności do inwestycji w OZE.

Publikacja, która liczy sobie ponad 300 stron, została przygotowana i wydana w ramach projektu „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii.” Poszczególne rozdziały opracowali naukowcy z polskich ośrodków akademickich, specjaliści z zakresu prawa, ekonomii, technologii OZE oraz samorządowcy.

Do projektu podeszliśmy systemowo. Rozpoczęliśmy od inwentaryzacji potrzeb władz samorządowych, których dotychczasowe doświadczenia stanowią nieocenione źródło wiedzy. To w oparciu o ich potrzeby i sugestie projektowane jest każde narzędzie w projekcie, tak aby działało nie tylko podczas realizacji projektu, ale funkcjonowało też skutecznie w przyszłości. Tak też powstawał zarys tematyki podręcznika 

tłumaczy dr hab. Piotr Gołasa z SGGW w Warszawie, redaktor naukowy podręcznika.

W podręczniku omówione zostały wszystkie zagadnienia wskazywane jako bariery rozwoju OZE: prawne, ekonomiczne i społeczne, a ponieważ publikacja kierowana jest także do jednostek samorządu terytorialnego i ich pracowników, szeroko omówiono rolę samorządu w procesie inwestycyjnym, sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych czy narzędzia zachęcania społeczności lokalnych do inwestycji w OZE.

Fundacja, w ramach przygotowania do pracy nad podręcznikiem, zorganizowała międzynarodową konferencję naukową „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki oraz reprezentanci samorządu terytorialnego, których wystąpienia posłużyły do przygotowania fundamentów publikacji. Eksperci Fundacji FAPA spotykali się też z przedstawicielami samorządów, władz powiatów i podległych im gmin. Na spotkaniach, które miały formę paneli dyskusyjnych, przedstawiano idee i narzędzia, z których mogą korzystać lokalne społeczności w inicjatywach tworzenia źródeł energii odnawialnej.

Podręcznik został wydany w formie tradycyjnej, czyli papierowej oraz elektronicznej w formatach PDF oraz EPUB. Jest dostępny na stronie Fundacji FAPA http://www.fapa.org.pl/

Źródło

Skomentuj artykuł: