Elastyczniejsze prawo firm do odliczania VAT

Pakiet SLIM VAT 2 został przyjęty przez rząd. To kolejny pakiet uproszczeń, które ułatwią rozliczanie podatku od towarów i usług. Oznacza m.in. zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm. Wprowadzi możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach. Stworzy także możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.

Pakiet wprowadzi bardziej elastyczne wykonywanie prawa do odliczenia czy wyboru opcji opodatkowania nieruchomości. 

- Przyjęcie przez Radę Ministrów pakietu to bardzo dobra informacja dla przedsiębiorców. Uproszczenia, które w nim zawarliśmy pozwolą m.in. na zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT. Pierwszy pakiet wszedł w życie w styczniu tego roku. To jest druga odsłona rozwiązań, które bardzo ułatwią życie podatnikom i działom finansowo-księgowym. W czym? Oferujemy możliwość składania zgodnego oświadczenia wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym. Umożliwiamy realną poprawę płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Wprowadzamy oczekiwaną przez rynek opcję przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika, prowadzonymi w różnych bankach - wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Wszystkie zaproponowane w ustawie uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, w tym z Rzecznikiem MŚP, Konfederacją Lewiatan i Polską Organizację Handlu i Dystrybucji oraz z samymi przedsiębiorcami.

Najważniejsze rozwiązania SLIM VAT 2:

  • pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych; 
  • umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku;
  • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania; 
  • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej - 100% odliczeń od wydatków poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd;
  • umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;
  • dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;
  • uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;
  • umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
  • umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Skomentuj artykuł:

N