Energa wycofuje swoje akcje z warszawskiej giełdy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energi podjęło w czwartek decyzje o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Chodzi o 269 mln 139 tys. 114 akcji, czyli 48,15 proc. wszystkich.

Energa poinformowała także, że NWZA upoważniło i zobowiązało zarząd do „podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji z obrotu”.

Obecny 85,2 proc. akcji Energi ma PKN Orlen. W tym zawierają się wszystkie akcje imienne i uprzywilejowane, niebędące w obrocie giełdowym. Orlen nie posiada jedynie 14,8 proc. - czyli 82 mln 754 tys. 32 - spośród akcji, które są w obrocie na GPW.

We wrześniu płocki koncern ogłosił wezwanie na te akcje po 8,35 zł. Zapisy trwają do 20 listopada. W czwartek giełdowy kurs akcji Energi wynosił 8,3 zł.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Akcje Energi są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku.

Źródło

Skomentuj artykuł: