Energetyka wiatrowa już teraz stanowi istotny element polskiego miksu energetycznego

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odbyła rozmowę z unijną komisarz ds. energii Kadri Simson. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym.

Minister Moskwa rozmawiała z komisarz Simson m.in. o planowanym komunikacie Komisji Europejskiej ws. możliwości ograniczenia zapotrzebowania na gaz w krajach członkowskich.

Według strony polskiej jakiekolwiek wytyczne w tej kwestii nie mogą być wprowadzane prawodawstwem unijnym. Chociaż koordynacja krajowych wysiłków i planów ma kluczowe znaczenie, taki instrument powinien pozostać dobrowolny. Minister Moskwa podkreśliła, że dla Polski solidarność w zakresie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych do UE ma istotne znaczenie.

- Jesteśmy przeciwni narzucaniu obowiązkowych celów redukcyjnych. Mechanizm solidarności nie może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa energetycznego żadnego z państw członkowskich - powiedziała minister Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska oraz unijna komisarz poruszyły też temat polskich planów związanych z dalszym rozwojem w Polsce energetyki wiatrowej na lądzie.

- Energetyka wiatrowa już teraz stanowi istotny element polskiego miksu energetycznego. Pełne wykorzystanie jej potencjału na lądzie i morzu pozwoli na transformację systemu energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i pomoże zapewnić bezpieczeństwo energetyczne - podkreśliła minister Anna Moskwa.

Wyrazem intensywnych prac prowadzonych przez Polskę w zakresie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa 10h). Minister Anna Moskwa wskazała, że w najbliższych dniach będą kontynuowane prace w tym obszarze na poziomie parlamentarnym.

Źródło

Skomentuj artykuł: