Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Jak ma się zmienić polska wieś, by sprostać założeniom Europejskiego Zielonego Ładu? O tym dyskutować będą uczestnicy pierwszego kongresu „Polska Wieś XXI”, którzy wypracują też rekomendacje dla władz polskich i instytucji unijnych. Kongres odbywa się z inicjatywy piętnastu b. ministrów rolnictwa w dniach 27-28 kwietnia br. w Centrum Praskim Koneser w Warszawie

Punktem wyjścia dla organizacji wydarzenia jest Europejski Zielony Ład - strategia rozwoju Unii Europejskiej, która ma przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu - a zwłaszcza zawarte w nim Strategia „Od pola do stołu” i Strategia Bioróżnorodności 2030, obejmujące rolnictwo i obszary wiejskie; a także pakiet Gotowi na 55, dotyczący klimatu, energii i transportu.

- Celem pierwszej edycji Kongresu jest przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne - mówi pos. Marek Sawicki (Koalicja Polska PSL), inicjator kongresu „Polska Wieś XXI”. Radę Programową Kongresu tworzą b. ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi z ostatnich 30. lat: Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs, Janusz Byliński, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Gabriel Janowski, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Wojciech Mojzesowicz, Wojciech Olejniczak, Jerzy Józef Pilarczyk, Grzegorz Puda, Marek Sawicki, Andrzej Śmietanko i Adam Tański.

Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbędzie się 27-28 kwietnia w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas dwóch dni rolnicy, naukowcy, politycy, przedstawiciele biznesu i administracji rozmawiać będą m.in. o zrównoważonym rolnictwie i bezpieczeństwie żywnościowym w nowej sytuacji geopolitycznej; rolnictwie 4.0; gospodarce wodnej i ochronie gleb; samowystarczalności energetycznej wsi; prawie rolnym; ubezpieczeniach rolniczych czy zdrowiu mieszkańców wsi. Podsumowaniem ich pracy mają być rekomendacje i stanowiska dla polskiej administracji oraz instytucji UE.

Podczas wydarzenia odbędą się m.in. panele: „Zrównoważone rolnictwo a bezpieczeństwo żywnościowe w nowej sytuacji geopolitycznej”, „Polityka ESG w nowych realiach - wpływ wojny w Ukrainie na rolnictwo”, „Zdrowie na wsi” oraz „Prawo rolne a wyzwania XXI wieku - przykłady rozwiązań na świecie”.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: https://kongrespolskawies.pl/pl/program-wydarzen/

Źródło

Skomentuj artykuł: