Fajerwerki, a negatywne skutki zdrowotne dla ludzi i zwierząt

W środę, 7 grudnia, w Świetlicy Wolności odbyła się prezentacja najnowszego raportu WEI pt. „Branża pirotechniczna w Polsce”. W debacie wzięli udział Magdalena Rytel-Kuc – Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki, Dominik Jabłoński – firma Pyrotech, Jacek Kęsik – Grupa PSO, organizator pokazów pirotechnicznych, Szymon Witkowski – ekspert ZPP. Moderatorem spotkania był Piotr Palutkiewicz, wiceprezes WEI.

Fajerwerki są głęboko zakorzenione w tradycji naszego kraju. Towarzyszą nam nie tylko w okresie Nowego Roku, ale także przy okazji festiwali i ważnych uroczystości prywatnych. Wiążą się nierozłącznie ze świętowaniem ważnych chwil w naszym życiu. Wiele organizacji podnosi jednak kwestię szkodliwości petard i ich wpływu szczególnie na zwierzęta, natomiast Polacy, co ciekawe, coraz chętniej decydują się na zakup jeszcze bardziej kolorowych i efektownych materiałów (w Sylwestra 2019/2020 r. przeciętne gospodarstwo domowe wydało nawet 131 zł na zakup fajerwerków).

Warsaw Enterprise Institute jako pierwsza instytucja w Polsce postanowiła przyjrzeć się znaczeniu tej branży pod kątem gospodarczym. W niniejszym raporcie zwraca także uwagę na regulacje prawne, jakie dotykają tej branży. - Oczywiście nie mogliśmy pominąć też opinii społecznej, która jest podzielona, jeśli chodzi o kwestię korzystania z wyrobów pirotechnicznych w naszym kraju. W raporcie przytoczyliśmy badania przeprowadzone przez polskie media, a także przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, które pokazują, jak procentowo rozkładają się opinie Polaków na ten temat - wskazują.

Branża pirotechniczna podlega ścisłej regulacji. Część produkcji i dystrybucji wymaga uzyskania stosownego pozwolenia ze strony władz publicznych bądź koncesji. Produkowane materiały pirotechniczne muszą spełnić szereg warunków dotyczących bezpieczeństwa.

Polskie normy prawne są bardziej restrykcyjne niż minimalne wymogi określone w Dyrektywie unijnej. Oczywiście z uwagi na fakt, iż fajerwerki są materiałami wybuchowymi, istnieje konieczność spełnienia bardzo restrykcyjnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących sprzedaży ich osobom niepełnoletnim. Polscy producenci, importerzy i dystrybutorzy je spełniają, korzystając przy tym z najnowszych rozwiązań w zakresie nauki i techniki, co zapewnia, że oferowane przez nich produkty są bezpieczne.

Wiele firm rodzinnych w Polsce (najczęściej są to małe przedsiębiorstwa) zajmuje się branżą pirotechniczną. Dla pracujących w niej osób sprzedaż fajerwerków to albo podstawowe, albo uzupełniające źródło dochodów, szczególnie w okresie poprzedzającym Nowy Rok. Firmy takie działają na lokalnych rynkach, na obszarze jednej lub kilku sąsiadujących ze sobą gmin, czyli wpisują się w model biznesowy, który stosuje aż 1/3 podmiotów gospodarczych w naszym kraju.

W trakcie debaty poruszono tematykę regulacji branży pirotechnicznej, a także omówiono sytuację firm rodzinnych, które się nią zajmują.

Źródło

Skomentuj artykuł: