Antyinflacyjne finansowanie dla MŚP

Agencja Rozwoju Przemysłu SA wprowadza nowy produkt - Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). Będą mogli z niej skorzystać przedstawiciele sektora MŚP. 

Przedstawiciele polskiego przemysłu oraz innych branż niejednokrotnie zmagają się ze wzrostami cen materiałów budowlanych, a także kosztów produkcji czy transportu. Ta sytuacja generuje wiele wydatków ze strony przedsiębiorców, w tym tych z sektora MŚP. Celem nowo przedstawionej pożyczki jest wsparcie firm w obecnej sytuacji i tym samym ułatwienie im tak działań bieżących jak i inwestycji. 

Jako ARP stale poszukujemy nowych możliwości rozwoju oraz tych obszarów rynku, w których możemy pełnić rolę instytucji niosącej wsparcie systemowe. Od lat pomagamy polskim przedsiębiorcom z sektora MŚP dzięki szeregowi naszych produktów. Pożyczka Antyinflacyjna to kolejny z nich, powiązany z obecną sytuacją gospodarczą. Dzięki gwarancji EFG produkt ten wydatnie pomoże wielu firmom w odbudowie popandemicznej gospodarki

stwierdził Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Gwarancja EFG to jeden z kluczowych wyznaczników produktu. W standardowym procesie pożyczkobiorca musi pokryć minimum 120 proc. pożyczki materialnymi zabezpieczeniami. Może to być na przykład hipoteka. Natomiast w przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej podstawowym zabezpieczeniem (70 proc.) będzie gwarancja EFG. 

Pożyczka Antyinflacyjna to dwa warianty dostosowane do odmiennych potrzeb przedsiębiorców. Po pierwsze, pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinalizowanie realizowanej inwestycji (pokrycie deficytu przekroczenia budżetu inwestycji z powodu np. skokowego wzrostu cen materiałów budowlanych). Po drugie, pożyczka obrotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedsiębiorcy.

Dokładna kwota pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących. Będzie ona mieścić się w przedziale od 800 tys. zł do 10 mln zł. Kwota będzie wypłacana w transzach lub jednorazowo. Okres finansowania wyniesie do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych. Spłata odbywać się będzie w równych ratach kapitałowych. 

Klienci, którzy skorzystają z tego produktu, będą mogli liczyć na wiele korzyści. W tym na złagodzenie wymogu materialnego pokrycia pożyczki zabezpieczeniami, czy na możliwość karencji w spłacie kapitału. Warto też podkreślić, że w przypadku Pożyczki Antyinflacyjnej to ARP poniesie opłatę na udzielenie gwarancji

mówi Konrad Trzonkowski, dyr. zarządzający ARP.

Inflacja także jako efekt skokowego wydatkowania skumulowanych nadwyżek finansowych i tym samym okresowego niedopasowania struktury popytowo-podażowej, powoduje problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, zarówno w sferze inwestycyjnej (podmioty, które realizują inwestycje na podstawie oszacowanych kosztów np. materiałów budowlanych i zaciągniętych na ten cel kredytach, mają obecnie problem z ich realizacją w ustalonym wcześniej budżecie) i tej związanej z bieżącym obrotem gospodarczym (przedsiębiorstwa handlowe, usługowe czy produkcyjne realizujące zamówienia kontraktowe mają problem z osiągnięciem dodatniej marży z uwagi na skokowy wzrost cen towarów/materiałów niezbędnych do produkcji/handlu/kontraktu) - to do tych przedsiębiorstw w głównej mierze skierowana jest nowa oferta ARP.

Aby firma mogła skorzystać z Pożyczki Antyinflacyjnej, musi prowadzić działalność na terenie Polski powyżej 12 miesięcy. Powinna też prowadzić pełną księgowość i posiadać roczne przychody na poziomie co najmniej 4 mln zł, a także zakończyć 2021 r. z pozytywnymi wynikami netto i EBITDA. 

Wnioski mogą składać spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile nie prowadzą działań restrukturyzacyjnych lub nie znajdują się w sytuacji ogłaszania upadłości. 

Źródło

Skomentuj artykuł: