Chiński bank centralny z niewielkim wsparciem gospodarki

Chiński Bank Centralny obniżył stopę rezerwy obowiązkowej dla depozytów zagranicznych z 6 proc. do 4 proc. Działanie ma na celu wsparcie juana (CNY), jednak skala interwencji jest niewielka. Największe znaczenie w chińskim systemie ma poziom rezerwy dla dużych banków oraz roczna stopa LPR - napisał Tygodnik Gospodarczy PIE.

Sierpniowe działanie Banku Chin ma mały wymiar. System rezerwy obowiązkowej wymusza na bankach komercyjnych utrzymywanie określonej wielkości aktywów w banku centralnym – zwykle stanowi ona odsetek wartości depozytów klientów. W Państwie Środka system ten jest skomplikowany. Łączna wartość depozytów klientów na koniec I kwartału 2023 r. wynosiła ok 37,5 bln USD. Wymogi dotyczące rezerwy dla tych środków nie są jednolite. Odrębne wymogi obowiązują depozyty denominowane w CNY oraz zagraniczne.

Maleje wartość depozytów walutowych

W przypadku depozytów w CNY skala rezerwy jest zależna od podmiotu pożyczającego pieniądze. Duże państwowe banki, średnie podmioty oraz regionalne banki mają inne stawki rezerwy obowiązkowej – wynoszą one kolejno 10,75 proc., 7,25 proc. oraz 5,0 proc. Równolegle w systemie występuje odrębny wymóg dla depozytów zagranicznych. To właśnie ten pomocniczy instrument wykorzystał obecnie Bank Chin dla ratowania CNY. To działanie dotyczy jednak znacznie mniejszej puli depozytów – Reuters wskazuje, że w lipcu ich wartość sięgała 822 mld USD, a środki uwolnione z obniżenia stawki rezerw wyniosły 16 mld USD. Dane SAFE wskazują, że wartość depozytów walutowych malała w ostatnich latach.

W opinii Tygodnika Gospodarczego PIE faktycznym impulsem będzie obniżenie stawki rezerwy obowiązkowej dla dużych banków. 

Dalsze cięcia po wakacjach

Wykorzystanie tego instrumentu sprzyja odbiciu akcji kredytowej, często też pomaga obniżyć końcowe oprocentowanie depozytów bez zmian stopy procentowej. Administracja Chin wykonała taki ruch w marcu – wielkość stawek została obniżona o 0,25 pkt. proc. dla większości podmiotów. Analitycy ankietowani przez Reuters wskazują, że taki ruch uwolnił aktywa o wartości ok. 72 mld USD.

Prawdopodobne są dalsze cięcia po wakacjach, chociaż takie ruchy zazwyczaj zaskakują rynki. Wysokość stóp rezerwy obowiązkowej jest dużo wyższa niż w gospodarkach rozwiniętych, np. w strefie euro wynosi ona 1 proc., w USA efektywnie nie obowiązuje (0 proc.).

Chiny ostrożnie podchodzą do obniżek stóp procentowych. Głównym instrumentem są stopy LPR (loan prime rate), które stanowią benchmark dla rocznych i pięcioletnich pożyczek. Ludowy Bank Chin obniżył pierwszą stopę w lipcu o 0,1 pkt. proc. z 3,55 proc. do 3,45 proc. Kontynuacja luzowania jest niepewna.

Chiny mogą rozpocząć operacje niekonwencjonalne. Już obecnie Ludowy Bank Chin wykorzystuje tzw. Pledged Supplementary Lending (PSL) – program preferencyjnych pożyczek dla trzech banków: China Development Bank, the Export-Import Bank of China oraz Agricultural Development Bank of China. Ma on na celu zapewnić finansowanie kolejnym projektom rozwojowym. Analitycy wskazują, że władze Chin mogą rozważyć wprowadzenie programu luzowania ilościowego – podobnie jak Fed czy EBC.

Źródło

Skomentuj artykuł: