Duże ożywienie w kredytach mieszkaniowych

Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki i SKOK-i we wrześniu tego roku wzrosła w stosunku do września 2022 roku o 232,7 proc. do 7,17 mld zł - poinformowało dzisiaj Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wzrost udziału w rynku kredytów mieszkaniowych notuje PKO BP, który jest jednym z banków oferujących "Bezpieczny kredyt 2 proc.".

Zgodnie z danymi BIK w ciągu trzech kwartałów tego roku wartość kredytów mieszkaniowych spadła o 8,3 proc. do 35,9 mld zł.

W ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły we wrześniu tego roku o 173,6 proc. więcej rdr kredytów mieszkaniowych przyznając ich 18,1 tys., a w okresie pierwszych trzech kwartałów liczba takich kredytów spadła o 14,3 proc. do 97,9 tys.

- Dla kredytów mieszkaniowych wrzesień wypadł wręcz rewelacyjnie, potwierdzając tym samym widoczne od kilku miesięcy duże ożywienie. W ujęciu liczbowym banki udzieliły 18,1 tys. kredytów i jest to najwyższy od grudnia 2021 r. poziom miesięcznej akcji kredytowej. W ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 7,17 mld zł – również najwyższą od grudnia 2021 r.

 – powiedział, cytowany w komunikacie, główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

Jego zdaniem powodem wzrostu akcji kredytowej jest ożywienie popytu na kredyty mieszkaniowe w następstwie wzrostu zdolności kredytowej, do którego przyczyniły się zarówno spadek poziomu WIBOR-u, wyhamowanie dynamiki wzrostu cen (dezinflacja), jak i wzrosty realne wynagrodzeń.

"Wzrost zdolności kredytowej przełożył się na wzrost wartości udzielanego kredytu – obecnie średnia wartość udzielanego kredytu wynosi 394,86 tys. zł i jest wyższa o 21,6 proc. niż przed rokiem. Jednocześnie jest ona na historycznie rekordowym poziomie. We wrześniowej akcji kredytowej widać już również bardzo pozytywny skutek uruchomienia rządowego Programu +Kredyt 2 proc.+" 

stwierdził analityk.

Dodał, że rosnące ceny nieruchomości przyspieszają decyzję o zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego osób, które z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami rządowego programu.

PKO BP zwiększa udział w kredytach mieszkaniowych

PKO Bank Polski poinformował, że na koniec września br. udział PKO BP w całym rynku kredytów mieszkaniowych wyniósł ponad 33 proc. We wrześniu o prawie 10 pkt. proc. wzrósł udział banku w sprzedaży kredytów mieszkaniowych wobec sierpnia br. – podkreślono.

- Do takiego wyniku w dużej mierze przyczyniło się ogromne zainteresowanie rządowym programem "Bezpieczny kredyt 2 proc." 

ocenił, cytowany w komunikacie, Mariusz Dymowski, dyrektor Centrum Bankowości Hipotecznej w PKO BP.

Jak wynika z danych banku, PKO BP podpisał prawie 12 tys. umów o "Bezpieczny kredyt 2 proc.".

Bezpieczny kredyt 2 proc.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą. Stanowi ona różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł.

Kredyt z rządowym wsparciem oferuje 12 banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem, VeloBank oraz Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie. 

Źródło

Skomentuj artykuł: