PKO Bank Polski zmienia się w bank przyszłości

PKO Bank Polski zaprezentował zaktualizowaną strategię do 2022 roku „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Lider bankowości w naszej części Europy w jeszcze większym niż dotąd stopniu postawi na najnowocześniejsze technologie oraz zaawansowaną analitykę danych, które mają posłużyć do pogłębiania relacji z klientami poprzez precyzyjną personalizację oferty. - Tworzymy PKO Bank Przyszłości - zakomunikował prezes banku Zbigniew Jagiełło.

Przedstawiona strategia jest kontynuacją podjętych kilka lat temu działań w obszarach cyfryzacji, innowacji czy rozwoju nowoczesnych technologii, które w znacznym stopniu wpłynęły na dobre i powtarzalne wyniki finansowe banku, ale również zwiększyły udziały rynkowe oraz poprawiły satysfakcję klientów.
 
PKO Bank Polski to obecnie najcenniejsza spółka notowana na GPW z blisko 11 mln klientów indywidualnych, obsługująca prawie 0,5 mln firm oraz 15,7 tys. klientów korporacyjnych, samorządowych i instytucjonalnych. Do końca trzeciego kwartału 2019 roku bank udzielił łącznie 253,3 mld zł finansowania, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo powierzonych mu 303,5 mld zł oszczędności. W ramach grupy PKO BP działają liderzy w swoich segmentach rynku finansowego, m.in. PKO Leasing – z 13-proc udziałem w rynku oraz PKO TFI, który przewodzi na rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych mając w nim 21,3 proc. udziału.

Od momentu przyjęcia obecnej strategii w 2016 roku, PKO Bank Polski poprawił swój zwrot z kapitału z 9,1 proc. na koniec 2016 roku do 10,9 proc. po trzecim kwartale 2019 roku. W tym samym czasie systematycznie zwiększał efektywność działania obniżając wskaźnik kosztów do dochodów z 47,4 proc. na koniec 2016 roku do 42,0 proc. na koniec września 2019 roku.
IKO - mobilna aplikacja PKO Banku Polskiego już dwukrotnie została uznana w opinii klientów za najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie. Przez ostatnie trzy lata liczba jej aktywnych użytkowników wzrosła z 1 mln do ponad 4 mln, a liczba wykonywanych za jej pośrednictwem transakcji zwiększy się z 11,6 mln zł na koniec 2016 roku do – szacowanych ponad 170 mln zł na koniec 2019 roku.

- Osiągnięte dotychczas efekty potwierdzają, że wybraliśmy optymalny kierunek rozwoju. Aktualizacja strategii to dalszy rozdział tej samej, dobrej historii, którą tworzymy od dekady

powiedział prezes PKO Banku Polskiego.

Określone w listopadzie 2016 roku strategiczne cele finansowe na 2020 rok PKO Bank Polski zrealizował z dwuletnim wyprzedzeniem. Był to jeden z kluczowych powodów do aktualizacji strategii i wyznaczenia organizacji nowych zadań.
 
Zaktualizowana strategia na najbliższe trzy lata koncentruje się na kilku filarach. Przede wszystkim PKO BP chce jak najbardziej zautomatyzować procesy sprzedażowe, wykorzystując do tego kanały zdalne, choćby bankowość mobilną. Sieć tradycyjnych oddziałów ma pełnić rolę doradczą, wspierając cyfrową edukację klientów. Bank chce także oferować klientom usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość jak choćby platformy zakupowe. Chmura Krajowa, której bank jest inicjatorem i udziałowcem, będzie kanałem sprzedaży pionierskich usług dla firm. PKO BP podtrzymuje też strategię ekspansji międzynarodowej poprzez rozwój sieci oddziałów zagranicznych oraz narzędzi wspierających działalność polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju. Po Niemczech i Czechach, bank otwiera na dniach odział korporacyjny na Słowacji.
PKO BP skupi się też na ludziach tworzących organizację. W dobie braku wykwalifikowanych kadr, lider polskiej bankowości będzie rozwijać przyjazne i nowoczesne środowisko pracy, kształtując wśród pracowników kompetencje przyszłości poprzez możliwość pracy w środowisku najnowszych technologii.
 
W perspektywie do 2022 roku PKO Bank Polski zamierza osiągnąć rentowność kapitału własnego na poziomie 12 proc., obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do 41 proc., utrzymać koszty ryzyka w przedziale 0,60-0,75 proc. oraz osiągnąć roczny zysk netto powyżej 5 mld zł. Celem jest także efektywne zarządzanie adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe umożliwiały systematyczną wypłatę dywidendy.

Źródło

Skomentuj artykuł: