Preferencyjne pożyczki dla MŚP

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dot. finansowania w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.  

- Instrumenty zwrotne na trwale wpisały się w obraz naszej gospodarki i będzie można z nich korzystać także w perspektywie finansowej 2021-2027

mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

BGK będzie zarządzał kwotą 183 mln euro (ok. 850 mln zł), która zostanie przeznaczona w całości na instrumenty zwrotne. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) to w sumie 1,69 mld euro ze środków unijnych, z czego 1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

- BGK ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Funduszami Europejskimi – z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego współpracujemy już od 2009 r. (…)Za pośrednictwem BGK, do zachodniopomorskich przedsiębiorców trafiło 515 mln zł ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pożyczki wsparły 1913 firm i pozwoliły utworzyć 259 działalności gospodarczych

mówi Paweł Chorąży, dyr. zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK

Preferencyjne pożyczki będą wspierać konkurencyjność MŚP. Nowością, w stosunku do programów realizowanych na rzecz Pomorza Zachodniego w zakończonej perspektywie, jest możliwość finansowania inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem i transformacją energetyczną. Celem wsparcia będą: poprawa efektywności energetycznej (m.in. w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach użyteczności publicznej), odnawialne źródła energii i gospodarka obiegu zamkniętego. 

Instrumenty zwrotne to efektywny sposób wykorzystania Funduszy Europejskich, pozwalający na ich ponowne użycie i budowanie kapitału na kolejne programy rozwojowe. Z powierzonych środków BGK utworzy Fundusz Powierniczy i wybierze w przetargu partnerów finansujących, którzy będą udzielać niskooprocentowanych pożyczek w regionie. W grudniu bank planuje uruchomić nabór na partnerów finansujących, a pierwsze pożyczki powinny być udzielane na przełomie I i II kwartału 2024 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: